Els grups municipals opinen (març 2024)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

 XARXES SOCIALS DELS GRUPS MUNICIPALS
Web


Facebook


Twitter


YouTube


Instagram

Grup municipal PSC-CP 
Grup Municipal d'ERC-AM 
Grup municipal de Junts per Granollers
Grup municipal de Primàries Granollers 
Grup municipal del PP  
Grup municipal de VOX   MOCIONS dels grups al Ple 

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

Transformar la ciutat a través d'aliances

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

Mai com ara havíem estat tan conscients que vivim en un món global i interconnectat.

Aquesta realitat té, com sempre, pros i contres, com estem veient amb les reclamacions justes de la pagesia catalana, espanyola i europea.

Només des de la col·laboració, amb mirada àmplia i amb solidaritat avançarem. Cal trobar solucions que vagin més enllà de la immediatesa i de l’entorn més proper. Perquè tot el que és local és global, i a l’inrevés.

Malgrat el que diguin els populismes, avui ja no és possible treballar pensant en petit.

Des del món local, des de ciutats com la nostra, fa temps que tenim clar que les aliances i el treball en xarxa són clau per avançar. Treballant en xarxa amb altres ciutats i territoris. Per compartir reptes, coneixements i iniciatives; buscar solucions als problemes comuns; impulsar l’intercanvi d’experiències i també promoure el contacte i intercanvi de la ciutadania i les entitats.

Aprendre els uns dels altres, col·laborar per transformar les nostres ciutats, perquè siguin més verdes, fortes, saludables i segures. Perquè totes les persones que les habiten puguin viure-hi plenament, es puguin desenvolupar i hi trobin oportunitats.

I també fent aliances en l’àmbit local amb empreses, entitats i associacions, amb la ciutadania. Per decidir quina ciutat volem i per contribuir a fer-la possible, en línia amb les directrius acordades en el marc del Pla estratègic 2030.

Per cercar oportunitats com són els fons europeus Next Generation.

La participació en xarxes de ciutats reforça la capitalitat de Granollers i contribueix a la projecció exterior de la ciutat.

Granollers juga un paper de lideratge i impuls en nombroses xarxes i iniciatives sobre temàtiques que afecten directament el benestar de les persones i que només es poden abordar des d’una perspectiva supramunicipal.

Calen pactes i consens per avançar cap a la ciutat que volem: en educació, en sanitat, en infraestructures, en mobilitat, en sostenibilitat, en activitat econòmica. La Granollers del futur es construeix també des de les aliances.

 
 
  
  

La marca Granollers: convertir els reptes en model d'èxit

 
Núria Maynou i Hernández. Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
esquerra@granollers.cat
@ERCGranollers - WhatsApp: 690082630

Després d’anys d’excusar una tendència evident sota el pretext que les obertures compensaven els tancaments, el govern del PSC ha hagut d’admetre que el comerç de Granollers necessita més suport. Fa unes setmanes, anunciava una taula de treball de la qual tenim poca o nul·la informació.

El comerç, com tots els sectors de la ciutat, necessita respostes conjuntes i de consens, on hi hagi recollits tots els punts de vista i interessos. Per això, defensem la creació d’una Marca Granollers, no com un nom, sinó com un fòrum de treball estratègic que reculli les necessitats de tots els sectors econòmics de la ciutat: comerç, empreses, hostaleria, turisme, etc., per planificar-les i reimpulsar-les conjuntament.

Planificar els esdeveniments de la ciutat per projectar-la i treure’n el màxim rendiment, modernitzar i acompanyar aquelles botigues i activitats que ho necessitin, per donar resposta als nous comportaments de consum i consolidar una xarxa de comerços amb caràcter propi, que sigui model d’èxit. Garantir i reforçar el comerç als barris, que s’han vist molt reduïts i que són imprescindibles per fer barri i per treballar per la cohesió i el bon veïnatge, creant nous eixos com illes de vianants fora del centre.

I, en el cas del centre, treballar per desenvolupar-hi una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), on teixit comercial urbà i administració local treballin conjuntament per promoure i dinamitzar la zona.

Perdre comerços per motius econòmics, falta de relleu generacional o per manca de suport institucional és un cop molt dur a la identitat de Granollers. Cal evitar, davant de l’onada d'homogeneïtzació provinent de grans empreses i operadors de comerç electrònic, que la ciutat esdevingui un lloc sense atractius diferencials.

Granollers és una ciutat de mercat, de fires, de comerç, que aporta també dinamisme econòmic i cultural. Treballem per fer possible no perdre el caràcter que fa tants i tants anys ens defineix.

 
 
  
  

Impuls al comerç

 
Laura Sabatés Ortega
Regidora del Grup Municipal Junts per Granollers
 

Massa aviat ha quedat enrere el record dels carrers buits durant la pandèmia, el fet d’anar a comprar al costat de casa o prop del barri... Han hagut de passar els dies, els mesos i un parell d’anys per confirmar que els hàbits de compra han canviat; i malauradament sembla que no hi ha marxa enrere... Si bé el comerç, en bona part, s’està posant les piles; l’efecte de les xarxes i la compra en línia continuen ocupant cada vegada més quota de mercat, i sobretot en la població més jove, que no acostuma a tenir l’hàbit d’anar a comprar a la botiga.

Seria el que anomenem “causa-efecte”. Les causes: disminueixen les vendes a la botiga física, els preus elevats dels lloguers, s’apugen els impostos i tributs, la matèria primera s'encareix, creix la competència deslleial, jornades a temps complet amb festius inclosos, manca de personal, no hi ha relleu generacional... i segur que em deixo coses. En resum, però, anem a parar allà mateix, l'efecte: el tancament d'establiments comercials als nuclis urbans.

La clau principal la tenim els ciutadans, els consumidors que, amb la nostra elecció d'on i com comprem, dibuixem o induïm inconscientment a un model o altre d'establiments, definim la quantitat i el tipus i, conseqüentment, incidim indirectament en la transformació de l’entorn de l’espai comercial urbà.

Però, no és només responsabilitat de la ciutadania i del botiguer que, també mitjançant les associacions de comerciants, continuen contribuint en l'evolució del teixit comercial, dinamitzant, acompanyant directament els establiments i analitzant el comportament i les inquietuds del sector d'una manera cada cop més professionalitzada.

Si volem trencar amb aquesta inèrcia, que no té aturador, però que segurament es pot reconduir en benefici de tots -consumidors, comerciants i propietaris, i la ciutat en general-, ens hi hem d'implicar.

S'ha arribat a una situació que exigeix l'actuació immediata de més agents per garantir la continuïtat del comerç que dona vida, llum i identitat als nostres carrers i barris, a Granollers.

És hora que els ajuntaments s'impliquin més i s’involucrin en la gestió, amb la participació de tots els que d'una manera o altra hi estan vinculats, i plegats defineixin una estratègia que es pugui dur a terme a curt termini, però també amb una visió de futur, que tingui en compte la ciutat que volem en tots els sentits.

Un impuls al comerç és un impuls als carrers, als barris, a llocs de treball, a oferir servei, a impulsar la vida social... és un impuls per la nostra ciutat.

 
 
  
  

Sobre el Pla estratègic de subvencions 2024-2027

Mònica Ribell i Bachs
Regidora de Granollers Primàries
granollersxindependencia@granollers.cat / Twitter

Primer de tot cal dir que el grup municipal Granollers Primàries està d’acord amb el que diu la Llei 38/2003, que estableix per a les administracions públiques, la necessitat d’elaborar plans estratègics de subvencions per fomentar i gestionar activitats d’interès públic.

Per a Granollers Primàries, atorgar subvencions és moltes vegades una solució necessària per al tercer sector, per fer front a les necessitats d’aliments i habitatge; necessari també en el món econòmic, per incentivar l’emprenedoria i l’economia, si es troben ben dirigides i pensades; i necessari també en el món cultural i esportiu per incentivar i fomentar la cultura o les activitats de lleure. Sempre hem cregut que està molt bé destinar ajudes en forma de subvencions a qui més ho necessita.

A Granollers, quan revisem el llistat de totes aquestes subvencions a entitats, escoles, taula del tercer sector, clubs esportius, etc., no hi trobem i no ens queden clars els criteris adoptats per designar les entitats que en són beneficiàries o els imports adjudicats.

Els ciutadans han de saber quins criteris s’han utilitzat per fer aquest Pla estratègic, per decidir quines entitats o associacions rebran ajudes directes i per què aquests imports en concret i no altres. I si no s’especifiquen bé aquests criteris podem caure en l’error de pensar que això és una llista repartidora, depenent de si ets més o menys afí a l’equip de govern. Quan a les comissions informatives pertinents hem preguntat per què unes entitats reben més subvencions que altres, l’equip de govern s’ha limitat a «tocar el violí».

Volem afegir, també, que tampoc compartim que el règim de seguiment i avaluació d’aquestes partides no es faci fins al segon semestre del 2028; som partidaris que l’avaluació completa es faci al final del mateix mandat on s’han atorgat les subvencions.

El grup de Granollers Primàries no pot votar a favor d’un Pla estratègic de subvencions que no contempla aquests principis i si no especifica millor el motiu i percentatge de cada àmbit i partida.

Senzillament perquè estem parlant de diners públics, de tots i totes, i no de diners privats o d’uns quants.

 
  
  

Concienciación frente a la sequía

 

José María Moya
Grup Municipal Popular
comunicacioppgranollers@gmail.com WhatsApp: 689 77 56 20
Instagram: @ppgranollers Twitter: @ppgranollers

A partir de este mismo mes, Granollers ha entrado en estado de emergencia por sequía fase 1, según el decreto aprobado por la Agència Catalana de l’Aigua, donde se imponen restricciones severas que serán de aplicación para todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para el tejido empresarial y los equipamientos deportivos de nuestra ciudad.

El agua es un recurso escaso y lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Todos hemos de ser conscientes de ello y aportar nuestro grano de arena para aprovechar al máximo este recurso tan limitado a día de hoy.

Con cualquier acción, por pequeña que sea, estaremos contribuyendo a un ahorro y mejor aprovechamiento del agua.

Estas restricciones suponen un gran impacto para todos y todas. Desde los órganos políticos de nuestro país se ha de trabajar continuamente para concienciar y aplicar más medidas preventivas para así evitar al máximo la posible aplicación de restricciones mucho más agresivas que, llegados a este punto, nos obligan a cambiar de una forma más drástica nuestros hábitos de vida.

Actualmente, Cataluña cuenta aproximadamente con un 40 % sobre su capacidad máxima en los embalses, datos mucho más alarmantes en la provincia de Barcelona, donde solo es un 10 %. Esto es debido principalmente a la falta de lluvia que, a pesar de verse esa disminución desde hace un tiempo, no se han aplicado las suficientes medidas preventivas, tanto a nivel estatal como autonómico.

Aboguemos por la prevención antes que la restricción.

Concienciémonos del bien tan preciado que es el agua y usémoslo de la forma más responsable posible.

#SentimGranollers #SentimosGranollers 

 
 
  
  

La desaparición del comercio local

Cristina Tarrés
Portavoz del Grupo Municipal VOX vox@granollers.cat

El comercio local es fundamental en la vida de los barrios. En los últimos años, la llegada de Internet ha afectado de una o de otra forma a los pequeños comercios de Granollers. El mundo digital está cambiando el modo en que nos comportamos y también el modo en que compramos.

El comercio local supone una parte fundamental de la vida en los barrios y también en el eje peatonal del municipio. Los pequeños negocios, combinados con otros servicios, generan un desarrollo económico y social de gran impacto, conservando puestos de trabajo o creando nuevos.

Actualmente, nos encontramos con el cierre y con la desaparición de una parte del tejido comercial de Granollers.

Desde el equipo de gobierno, con la participación de toda la oposición y de las asociaciones de comerciantes, es necesario proteger al comercio y poner en marcha un nuevo “plan de choque” para reactivar el sector. Sobre todo, apoyar al pequeño negocio con la intención de dinamizar nuestro comercio local. Que no vayamos a comprar en otros municipios cuando lo que hemos de conseguir es todo lo contrario: debemos atraer al consumidor de otros municipios realizando campañas innovadoras para reactivar la demanda en las tiendas urbanas.

#CompraEnTuBarrio