Els grups municipals opinen (novembre 2021)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

 XARXES SOCIALS DELS GRUPS MUNICIPALS
Web


Facebook


Twitter


YouTube


Instagram

Grup municipal dels socialistes  
Grup Municipal d'Esquerra Republicana-AM  
Grup municipal de Junts per Granollers
Grup municipal de Ciutadans  
Grup municipal de Granollers per la Independència-Primàries Catalunya MOCIONS dels grups al Ple 

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

La rehabilitació, una oportunitat estratègica 

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

El context de la pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la necessitat de recuperar el lideratge del que és públic.

En aquest sentit, la governança urbana oberta a la participació ciutadana, a la cooperació interinstitucional, a l'aportació de fons i finançament publicoprivat, i la interdisciplinarietat, han de ser el motor d’una transformació autèntica de l’entorn urbà, en nom de la sostenibilitat i la inclusió social.

Tenim un índex alt d'edificacions que requereixen una renovació massiva. La proposta que fa la Comissió Europea té l'objectiu de renovar més de 35 milions d'edificis a tota la UE, aprofitant els fons del Pla de recuperació europeu.

Aquestes intervencions han d'anar més enllà del funcionament energètic de les nostres construccions, també han de millorar la qualitat dels espais que habiten els nostres ciutadans i ciutadanes, i apostar per una millor qualitat, accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

Ha arribat l’hora, en línia amb l'estratègia assenyalada pels governs d’Espanya i de Catalunya, d’afavorir i promoure la renovació dels parcs residencials, atenent a criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Descarbonitzar l’economia abans de 2050, per lluitar contra el canvi climàtic, també passa per les polítiques d’habitatge.

Al costat d'aquest objectiu, hem d'aconseguir ràtios elevades de rehabilitació per dotar la ciutat d'un parc d'habitatges amb nivells alts d'accessibilitat, sostenibilitat i de millora social. Així aconseguirem corregir els profunds desajustaments socials i econòmics que han impedit que un gran nombre de persones tingui un habitatge digne i accessible. En aquest sentit, cal procurar més atenció als ciutadans i ciutadanes vulnerables.

És fonamental aprofitar les oportunitats que ens brinda l'aplicació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons europeus, i els programes impulsats des del Govern d'Espanya, per aprofundir en una renovació urbana que garanteixi la qualitat urbana i el benestar social.

D'altra banda, la rehabilitació del parc d'habitatges significarà una creació important d'ocupació de qualitat en el sector de la construcció i la restauració, i una taxa de retorn de diners invertits en forma de més activitat econòmica.

 
 
  
  

Unes ordenances més verdes i socialment més justes

 
Núria Maynou i Hernández. Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
esquerra@granollers.cat
@ERCGranollers - WhatsApp: 690082630

Les sessions plenàries d’octubre i novembre són les de més rellevància de tot el curs polític, ja que és on aprovem les ordenances fiscals i els pressupostos per a l’any següent. La proposta de modificació d’ordenances que ha fet l’equip de govern preveu un augment moderat d’algunes taxes i impostos; des d’Esquerra Republicana, hem fet propostes per anar cap a una fiscalitat local que sigui, realment, una eina en benefici de la ciutat i que ajudi a fer de Granollers una ciutat socialment més justa.

Per això, des de la responsabilitat de ser el principal grup de l’oposició, hem traslladat nombroses propostes sobre les Ordenances a l’equip de govern, amb l’objectiu de fer-les més verdes i més socials. Moltes han estat incorporades com, en el cas de la taxa de les terrasses, que no s’augmenti al 100 %, sinó deixar-la al 75 % per recuperar-ne la totalitat de cara al 2023. També, hem demanat l’augment de la bonificació per l’ús de la deixalleria, el compromís d’augmentar els ajuts a l’IBI per als contribuents amb capacitat econòmica escassa; i la reducció de la taxa d’escombraries comercials per a aquells establiments que generen molt poc residu.

Seguim reivindicant que ara és moment de tornar a posar la tarificació social sobre la taula, per avançar de forma progressiva i poder fer polítiques fiscals més valentes, verdes i innovadores, pensant en la millora de vida del conjunt de la ciutadania.

Ara, toca encarar els Pressupostos, un document que, més enllà de la seva complexitat tècnica, és més important que mai, ja que ha de marcar les bases, i els recursos, de la recuperació de la ciutat i dels granollerins i granollerines. Uns pressupostos que haurem de fer plegats, escoltant les bones idees d’uns i altres. És moment de reivindicar la política municipal de proximitat, que només té sentit si serveix per ajudar a construir vides dignes per a tothom.

 
 
  
  

Una sortida progressiva

 
Josep M. Noguera i Amiel
Regidor de Junts per Granollers
 

Quan ja estem en fase de superació de la majoria de restriccions que gairebé durant dos anys ha patit la ciutadania i la majoria de sectors econòmics, no hem d’oblidar que hi continua havent persones en ERTO, circumstància que es pot traduir en un increment de l’atur; o que determinades empreses, obligades a endeutar-se, poden tenir dificultats per seguir sent viables. Aquesta recuperació de pràctica normalitat representa, de fet, una sortida progressiva i no hauríem d’oblidar que hem de continuar aplicant mesures de suport i ajuda econòmica als sectors i les persones més castigats per la crisi.

Per això, és un bon moment per refermar els criteris del nostre grup en les propostes a les Ordenances Fiscals municipals del 2022. Propostes que van en la línia de la recuperació econòmica i social; de la innovació en l’àmbit energètic; de l’ampliació del parc de vehicles híbrids i elèctrics; que hi hagi un increment progressiu, no total, en la recuperació de les taxes a les terrasses d’hosteleria, reduïdes al 50% l’any passat; no incrementar l’IAE com a impost, o subvencionant l’IBI quan es tracti de reformes d’habitatges que volen millorar l’eficiència energètica o en immobles destinats a lloguer.

Des de Junts per Granollers sempre hem fet aportacions, entenem que positives, per modernitzar, millorar equipaments, desenvolupar plans de xoc social per pal·liar situacions difícils de persones i famílies en aquesta crisi, que s’han materialitzat amb plantejaments conjunts amb l’equip de govern.

Apostem pel retorn progressiu a la normalitat sense propiciar pujades impositives amb criteris de “normalitat absoluta”. Si s’ha de quadrar el Pressupost de cara al 2022, que sigui sense carregar més la ciutadania, amb una adequació a mig termini en aquesta recuperació i sortida progressiva de la crisi sanitària. Volem inspirar decisions amb mirada llarga, reforçant persones, entitats i empreses, atraient talent a la nostra ciutat, sense oblidar angoixes i patiments que persisteixen. Amb cura.

 
 
  
  

Sobre el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
Correu-e | Twitter | Facebook

Nuestro grupo municipal ha estudiado detenidamente la propuesta de licitación del contrato mixto de servicio de recogida de residuos municipales y limpieza viaria de Granollers, así como analizado toda la documentación técnica. También hemos realizado varias reuniones con el equipo de gobierno y personal técnico del ayuntamiento.

Nuestra conclusión es que se trata de un contrato óptimo, pues denota que se ha aprendido de los errores cometidos en el pasado y además, se toman precauciones ante eventuales circunstancias no controlables por el consistorio, como pudiera ser la actualización de convenios laborales, el incremento del coste de la electricidad o del combustible que necesitan los vehículos de limpieza.

Incluso nos parecen razonables las inversiones a realizar, ya que se contemplan todas las necesidades desde un principio. A la finalización del contrato todas estas inversiones se integrarán en el patrimonio del ayuntamiento a coste cero por estar ya amortizadas, lo que facilitará la liquidación del contrato y la posterior iniciación de uno nuevo.

Consideramos como muy positiva la creación de una comisión multidisciplinaria que se responsabilice de hacer un seguimiento del contrato, además de la contratación de una empresa externa para realizar un control exhaustivo e independiente de la calidad del servicio.

Creemos que la limpieza de la ciudad tiene un amplio margen de mejora. Es por ello que, agradecemos la adquisición de maquinaria nueva y eléctrica, el incremento de la recogida selectiva, el reciclaje de aceite doméstico o la orientación hacia un modelo de pago por generación doméstica y comercial mediante la implantación paulatina de última tecnología de control en los contenedores.

Aunque también seguimos reclamando un mayor control para sancionar a los incívicos y una potenciación de las campañas de comunicación para sensibilizar especialmente a los niños y jóvenes.

Y, por supuesto, celebramos que el servicio esté en línea con los planes de transición energética y el cumplimiento de la Agenda 2030. 

 
 
  
  

De les Ordenances Fiscals als Pressupostos

Jordi Planas i Bielsa
Voluntari de Granollers per la Independència-Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat / Twitter

La tardor a l'Ajuntament és una època moguda en què el govern municipal aprova uns documents que son cabdals per a l’organització econòmica de la ciutat. El passat mes d’octubre, al Ple de l’Ajuntament, es van aprovar les Ordenances Fiscals. Aquestes són molt més que allò que cada ciutadà haurà de pagar en concepte d’impostos, o per rebre la prestació d’un servei públic que no sigui gratuït.

Això, que pot semblar que es redueix a si pagarem més o menys impostos el proper any, es trasllada a quina és la visió del Granollers futur que volem, i com en fem partícip la ciutadania imposant una sèrie de preus, i reduint-los si es produeixen determinats comportaments. Un exemple: tots sabem que tenir un vehicle implica pagar l’impost de circulació, però si el comprem elèctric, pagarem un 75% menys d’aquest impost durant els primers dos anys, i un 50% menys els tres següents. Coincidirem, per tant, en el fet que l’administració vol aconseguir que adquirim vehicles elèctrics.

Amb aquesta importància cabdal de com condiciona l’administració pública la ciutadania mitjançant els impostos, les Ordenances Fiscals són un pas essencial per començar a traçar com volem que Granollers evolucioni al llarg del proper any abans de fer-ho definitivament als pressupostos. Des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, però, creiem que aquests dos temes s’haurien de tractar de manera conjunta, amb una visió global que permeti donar una millor resposta als reptes que se’ns plantegen, i poder conèixer alhora què volem recaptar i com volem repercutir aquests ingressos en inversions i serveis per a la ciutadania.

Malgrat tot, tenint en compte aquesta separació, creiem que en termes d’ordenances fiscals cal una doble aposta i així ho vam defensar: cal una ciutat més sostenible on la ciutadania i les empreses s’impliquin a donar resposta a l’emergència climàtica, que vagi més enllà d’instal·lar plaques fotovoltaiques a habitatges unifamiliars; i una ciutat amable per a emprenedors i empresaris, on l’administració posi totes les facilitats per crear nous llocs de treball i encetar la sortida de la crisi econòmica provocada per la Covid-19.