Bústia ètica

Canal de denúncia anònima per notificar irregularitats en la gestió pública

Tens coneixement d’alguna mala pràctica o conducta inadequada a l’Administració de l'Ajuntament de Granollers i vols fer una alerta? Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat? Ho vols fer anònimament?

 

L'Ajuntament de Granollers ofereix a la ciutadania un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern: la Bústia ètica.

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Granollers i el seu sector públic, en àmbits com aquests:

  • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu
  • Actuacions relacionades amb la contractació pública
  • Actuacions públiques del personal de la funció pública

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre la ciutat o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través d'altre canal, el de Queixes i suggeriments. Aquesta bústia permet comunicar qualsevol assumpte i acotar-lo temàticament de manera que arribi directament al departament afectat. També és possible fer arribar missatges directament a l'alcaldessa a l'espai web d'Alcaldia.

 

Objectius
Confidencialitat
Requisits
Recomanacions
Funcionament
Protocol d'actuació

 

La Bústia ètica vol impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l'Ajuntament de Granollers i el seu sector públic, contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics i de les regles de conducta en l’Administració pública i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.

Els objectius específics de la Bústia ètica són:

  • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament de Granollers i el seu sector públic.
  • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.
  • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

 

Bústia ètica de l'Ajuntament de Granollers