Els grups municipals opinen (desembre 2016)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

 

 

 

 

 

Uns pressupostos més socials i per a l'activitat econòmica

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

L’Ajuntament de Granollers ha aprovat els pressupostos de 2017, uns pressupostos que s’emmarquen en la concreció del Programa d’Actuació Municipal i que també recullen les idees que es van formular en el darrer debat de l’estat de la ciutat.

Un pressupost que en comparació en el dels darrers exercicis pressupostaris té un increment del 4,9 % respecte al de l’any 2016, tant en ingressos i despeses, que ens indica que l’activitat econòmica a la ciutat també es recupera. A més, el proper any 2017, com en els quatre anys anteriors, seguirem sense incrementar els impostos i les taxes municipals.

Però, quins són els criteris que fixen els pressupostos de l’Ajuntament? Un primer objectiu seguir incrementant els recursos destinats a les polítiques socials per acompanyar en una perspectiva de justícia social a les persones amb una situació de vulnerabilitat social o residencial, programes de beques, programes per a la gent gran, programes per a la infància, programes de salut comunitària, programes de contingència per subministraments bàsics, amb una atenció especial en les accions en atenció domiciliària i la dependència que en aquest pressupost hi destinarem 625.000 €. Mantindrem les noves polítiques d’habitatge iniciades el 2016.

Un segon, mantenir les polítiques per captar talent, emprenedors i empreses, mantenim que l’ocupació és fonamental per als socialistes. En aquest sentit seguirem millorant els polígons industrials, potenciar Roca Umbert per a la promoció de les activitats tecnològiques, digitals i de la indústria creativa. Can Muntanyola com a eina per treballar de la mà dels emprenedors i el sector empresarial i comercial. Seguirem recolzant amb altres ajuntaments i Generalitat el Pla del Circuit com a motor d’un nou desenvolupament econòmic industrial, de serveis i del coneixement.

Treballant per a uns espais de qualitat a Granollers, amb un total de 9 milions € per a inversions, i un increment dels recursos destinats al manteniment per tenir endreçada la ciutat.

Uns pressupostos que reflecteixen l’esforç en polítiques socials, de modernització de la ciutat, de cercar noves oportunitats econòmiques per crear ocupació, de qualitat en els espais públics i equipaments comunitaris.

Seguim.

 
  
  

Què hi diem, als pressupostos?

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu
asastre@ajuntament.granollers.cat
680 644 330

CiU logo

Aquesta setmana hem presentat les nostres propostes de cara al pressupost municipal 2017. Unes propostes que sorgeixen del contracte que vam adquirir amb la ciutadania el 2015: el programa electoral.
 
L’any passat no vam arribar a cap acord amb el govern municipal socialista i per tant vam votar negativament als pressupostos. Enguany, doncs, moltes de les propostes que presentem són les mateixes, ja que no s’han vist incorporades. Amb algunes actualitzacions.
 
Què demanem de nou?
 
- Delimitar i calendaritzar detalladament les inversions que manquen per finalitzar el projecte de Roca Umbert. La ciutat té altres prioritats més enllà d’aquest equipament.
- Incorporar la negociació del pla de xoc a la del pressupost i no tractar-lo a banda 3 mesos més tard. No té sentit fer-ho així, i mantenint la inversió es pot acordar conjuntament amb la resta del pressupost.
- Incorporar-hi una persona dedicada al control del funcionament del nou contracte de neteja per evitar les situacions de deixadesa que s’han produït.
- Una partida per reforçar el control d’entrades de vehicles al centre i de càmeres de vigilància per evitar possibles robatoris.
- Una partida d’estudis entre la ciutadania per conèixer la valoració dels serveis municipals i poder-ne fer una millora.
- El projecte per reformar la plaça Barangé i els seus entorns i la plaça del Lledoner, dos espais que necessiten una reforma urgent.
- Iniciar les obres de construcció d’una residència per a gent gran. La ciutat té una mancança de places que requereix actuar.
- Partides importants per dinamitzar l’economia, promocionar les empreses de Granollers a l’exterior, i subvencionar la contractació.
- Treballar un nou pla estratègic de comerç a la ciutat per donar un nou impuls a un sector essencial en la història d’aquesta ciutat.
 
I d’altres propostes que ja vam proposar l’any passat i ara no ens volem fer pesats!
 
  
  

Participació i consens

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC - Acció Granollers
www.pepmur.cat

ERC-AG logo

 

Fa unes setmanes, tota l’oposició en bloc vam posar en evidència la manca total de voluntat de diàleg, consens i participació del PSC vers l’oposició  i la societat civil. I en aquesta ocasió, la resposta del grup socialista ha estat que, per participar i proposar, els grups de l’oposició ja disposem de les Comissions Informatives.

Però què son exactament aquestes comissions? Doncs bàsicament són uns òrgans de funcionament obligatori amb representació de totes les forces polítiques del consistori on s’informa (per això són comissions informatives, i no pas d’estudi o de consulta) dels dictàmens que s'han de sotmetre a la decisió de Ple o de la Junta de Govern quan aquesta actua per delegació del Ple.

En aquestes comissions, doncs, se’ns comenten alguns aspectes de la gestió del dia a dia de l’ajuntament, sempre en compliment del precepte legal existent,  i se’ns facilita els documents que ha d’aprovar el Ple un cop aquests ja estan redactats i amb poc marge, en temps i forma, per fer-hi aportacions. Molt poques vegades se’ns explica en què s’està treballant o se’ns pregunta què n’opinem, i de fet la majoria d’ocasions ens assabentem de les iniciatives de l’equip de govern a través de la premsa.

El que denunciem no és només la manca de diàleg, sinó també la manera que té el PSC d’entendre l’oposició com uns subjectes passius als quals s’informa. Representem una bona part de la ciutadania i volem ser-hi, per compromís i coherència.

El PSC obvia, amb la seva manera de fer, que el consens és la millor garantia de l’èxit de les polítiques públiques, fins i tot quan hi ha una majoria absoluta al darrera. I cada cop es va fent més evident la dificultat que té l’equip de govern per arribar a acords amb l’oposició. L’exemple més evident és el del Pla de Xoc 2016, que per primer cop no es va aprovar per unanimitat. Però hem denunciat altres casos en aquest any i mig de legislatura.

En definitiva, el nostre ajuntament necessita urgentment millorar la seva qualitat democràtica i facilitar mecanismes efectius que permetin el debat i la reflexió conjunta, no només amb els grups de l’oposició, sinó també amb la ciutadania.  

Només així podem arribar a veritables consensos polítics i socials en benefici de la ciutat i de tota la gent que hi viu.

 
  
  

Últimas propuestas realizadas

Grupo Municipal C's Granollers
Correu-e | Twitter | Facebook

C's logo

En los últimos meses hemos realizado una serie de propuestas como, por ejemplo:

 

-          Creación de un equipo de trabajo que vaya a la “búsqueda y captura” de proyectos empresariales que creen puestos de trabajo dignos y estables en Granollers.

-          Contactar con la empresa Tesla para ofrecer nuestra ciudad como candidata a albergar una de sus potenciales fábricas de vehículos eléctricos en Europa, creando sinergia con el aprobado Plan Director del Circuito de Velocidad de Cataluña.

-          Promover la creación de las infraestructuras necesarias para la recarga de coches eléctricos en la vía pública.

-          Bonificación de los impuestos de circulación para los vehículos ecológicos.

-          Bonificación en el impuesto de construcción para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en viviendas y centros de trabajo.

-          Zona azul gratis para los vehículos menos contaminantes.

-          Acceso universal y gratuito a los libros de texto o material escolar necesario para la divulgación y aprendizaje.

-          La adaptación de las zonas de juego infantiles de todos nuestros parques para que sean aptas para su uso y disfrute por niños, padres y cuidadores con discapacidad o movilidad reducida.

-          Rechazar la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña al ser ésta claramente ilegal y anticonstitucional.

-          Creación de una comisión que supervise y audite la implementación de las mociones presentadas y aprobadas en los plenos municipales.

-          Que la ciudadanía tenga un acceso más transparente y actualizado del estado de los proyectos municipales y de la implementación de las mociones aprobadas.

-          La creación de una Mesa Local de la Discapacidad con el objetivo de hacer de Granollers una ciudad más tolerante y accesible para todos.

-          Realizar una auditoría de la seguridad e higiene de todos nuestros parques infantiles.

-          Bonificación en la tasa de transmisiones de la vivienda habitual a título lucrativo o por herencia teniendo en cuenta la situación económica y laboral del beneficiario.

-          Que se le dedique una plaza a la memoria de Clara Campoamor, defensora del sufragio femenino y de los derechos de las mujeres.

Seguimos trabajando. Estamos a tu disposición si quieres colaborar con nosotros o hacernos llegar tus propuestas o inquietudes.

 
  
  

Retornem el què és vostre

Assemblea de la Crida per Granollers - CUP
cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

CUP logo

Tal com ens vam comprometre, hem iniciat una campanya de RETORN SOCIAL dels ingressos públics obtinguts de l'Ajuntament de Granollers com a grup municipal. El retorn és resultat del nostre compromís de donar a la iniciativa social el 30 % d'aquests ingressos, ja que els considerem excessius. Fins ara aquest retorn l'hem fet a través de donacions d'urgència a col·lectius, grups, associacions i plataformes que ho han precisat.

L'objectiu d'aquest RETORN SOCIAL és donar suport a iniciatives i projectes que fomentin la participació, l'apoderament, la transformació social, i la construcció d'una xarxa comunitària entre persones i entitats. Durant l’any 2017 farem un retorn social de 11.430,36 €, en 12 terminis mensuals de 952,53 €. Dues terceres parts d'aquest import es regularan de forma ordinària i la tercera part restant es regularà amb caràcter d'urgència d'acord amb el procediment que hem establert en les bases que trobareu a http://www.cridapergranollers.cat/retorn-social/

Amb aquest diners volem donar el nostre suport, col·laborar i empènyer per la justícia social, l'ecologisme, el feminisme i els drets LGTBI, la solidaritat internacional, la llengua catalana i la cultura popular, els drets humans i la pau, l'autodeterminació dels pobles i la independència dels Països Catalans.

Aquest RETORN SOCIAL està obert a la participació d'entitats, associacions, col·lectius i plataformes sense ànim de lucre que desenvolupin l'activitat a Granollers, a la comarca o que la seva tasca generi efectes sobre la ciutat de Granollers.

Entre el 21 de novembre i el 10 de gener estarà obert el termini de presentació de candidatures. Entre el 30 de gener i el 20 de febrer obrirem un procés participatiu per a l'elecció online entre els projectes seleccionats. Finalment, el 25 de febrer resoldrem i publicarem els projectes seleccionats que hauran de dur-se a terme preferentment entre l'1 de març del 2017 i el 31 de març del 2018.

Tota la informació a http://www.cridapergranollers.cat/retorn-social/

 
  
  

Nuestras propuestas para el presupuestos 2017

José María Moya
Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp | Twitter | Facebook

PP logo

 

Como cada año hemos presentado propuestas al equipo de gobierno para mejorar Granollers.

Os exponemos algunas de ellas:

 

NUEVAS TECNOLOGIAS

WhatsApp de atención al ciudadano
Web presupuestos participativos
Paneles informativos
Pantallas informativas leds

 

URBANISMO-VIA PÚBLICA

Colocación valla de la vía tren subida hospital
Sustitución valla oxidada en Cami Ramón Llull en el puente rio Congost
Escaleras mecánicas-tapiz rodante peatonal zona Font Verda
Pasarela-Puente rio Congost barrio hostal
Nuevos espacios de ocio al aire libre

 

ACCESIBILIDAD

Parques infantiles adaptados
Supresión barreras arquitectónicas pasos de peatones y edificios municipales
Formación personal ayuntamiento lenguaje signos
Formación presencial y con manuales del lenguaje signos en los centros educativos
Adaptación de la megafonía de las instalaciones municipales a las personas sordas 

 

SOSTENIBILIDAD – MEDIOAMBIENTE

Contenedores de reciclaje de aceite usado
Carriles bici
Adhesión Viles Florides, para aumentar las zonas verdes de la ciudad

 

JUVENTUD

Tarjeta de descuentos en comercios Granollers Joven
Concurso de ideas de jóvenes emprendedores

 

DEPORTE

Ampliación de las unidades de desfibriladores en los espacios deportivos
Reforma instalaciones pistas de atletismo
Parques-gimnasios biosaludables

 

SALUD PÚBLICA

Instalación de dispositivos OVistop, anticonceptivos para palomas

 

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Circuitos caninos agilty
Ferias de adopción de animales de compañía

 

SEGURIDAD CIUDADANA

Instalación de cámaras de seguridad en la vía pública

 

Aprovechamos este espacio, para reclamar que el año que viene, en 2017 este equipo de gobierno, experimente lo que son unos PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Ya que hemos hecho el paso gran paso como ayuntamiento de ser un GOBIERNO ABIERTO y TRANSPARENTE, seamos más DEMOCRATICOS.

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales.

Dejemos que los ciudadanos opinen que es lo que quieren de su ciudad. 

No tengan miedo, es fácil, querer es poder.

 

#SentimGranollers  #SentimosGranollers