La marca de ciutat

La G és la marca que identifica la comunicació de l'Ajuntament de Granollers.

La marca de ciutat “G” va sorgir de la necessitat de trobar un element identificador de tota la comunicació institucional, amb l’objectiu que la ciutadania reconegués ràpidament la procedència de la informació que li arriba de l’Ajuntament.

El dissenyador Vicenç Viaplana, que va crear aquesta marca, també ha desenvolupat la normativa d'aplicació que estableix l'ús correcte de la marca, la seva aplicació en diferents formats i la seva convivència amb d'altres logotips.

La "G" es presenta dins d'un cercle, ja que el cercle és la representació més tòpica de les ciutats en el mapa. Alhora l'autor va fer una abstracció tipogràfica de la lletra per convertir-la en un símbol potent.

Adjuntem en aquesta pàgina alguns exemples de com s'ha d'aplicar la marca.