Els grups municipals opinen (març 2022)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

 XARXES SOCIALS DELS GRUPS MUNICIPALS
Web


Facebook


Twitter


YouTube


Instagram

Grup municipal dels socialistes  
Grup Municipal d'Esquerra Republicana-AM  
Grup municipal de Junts per Granollers
Grup municipal de Ciutadans  
Grup municipal de Granollers per la Independència-Primàries Catalunya MOCIONS dels grups al Ple 

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

Transició energètica

 

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

Que estem en una crisi climàtica d’horitzó llarg, poques persones ho posen en dubte.

Que el canvi climàtic canviarà el model i les maneres de fer com a societat, és una evidència. Tothom, sectors econòmics, ciutadania, les administracions haurem de contribuir per mitigar i adaptar-nos a aquesta nova situació.

L’Ajuntament ha establert un full de ruta per contribuir també a la necessària transició energètica i fer front a l’emergència climàtica. De fet, aquest és un dels reptes principals de Granollers per al 2030 que es planteja el Pla Estratègic.

Amb aquest objectiu, a Granollers s’han instal·lat plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric en diversos equipaments i s’han construït dues xarxes de calor alimentades amb biomassa, que ja donen calor a una dotzena d’edificis municipals, per tal d’anar reduint la dependència dels combustibles fòssils i progressivament canviar-los per energies renovables.

Amb motiu de la celebració del Mundial d’Handbol Femení 2021, s’ha millorat l’eficiència energètica i s’han implantat energies renovables al Palau d’Esports, que han permès que avui l’equipament tingui un 76 % de l’electricitat d’autoconsum, gràcies a les plaques fotovoltaiques i als 7 mòduls de bateries de liti per emmagatzemar part de l’energia generada per les plaques.

Les actuacions dutes a terme en altres edificis i equipaments municipals amb instal·lacions renovables per a autoconsum i millora de l’eficiència energètica dels edificis suposa una inversió global d’1,6 M€, estan generant 1,67 MWh/any renovables i han estalviat l’emissió de 417 TnCO2eq/any.

En aquest camí cal posar en valor també el compromís del sector de l’empresa, serveis i residencial. De fet, en els 7 polígons industrials de la ciutat ja tenim instal·lats 2,7 MW de potència solar fotovoltaica que han estalviat en emissions 525 TnCO2, i les plaques fotovoltaiques de la coberta de l’aparcament de l’Hospital de Granollers, que generen 1,1 MW i eviten l’emissió de 172 TnCO2.

Ara caldrà seguir implicant-hi el sector residencial amb polítiques d’estímul.

L’Ajuntament ha de ser el motor d’aquest canvi, amb noves propostes d’eficiència energètica i una economia més sostenible amb una visió integral de ciutat. Cal avançar i treballar per fer possible l’energia que volem i necessitem, verda i renovable, i contribuir també a reduir els efectes del canvi climàtic. 

 
 
  
  

Un nou 8 de Març per reivindicar els nostres drets

 
Núria Maynou i Hernández. Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
Mireia Saurí i Masuet. Secretaria de Feminismes d'ERC Granollers
esquerra@granollers.cat
@ERCGranollers - WhatsApp: 690082630

Un any més, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge, de reivindicació i de mobilització per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que en realitat cal fer cada dia, perquè les desigualtats entre homes i dones es mantenen i, en alguns casos, fins i tot tendeixen a créixer.

La pandèmia del coronavirus que ja fa dos anys que dura ha fet evident la importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Tot i això, aquest sector segueix sent altament precaritzat i poc reconegut. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit han estat de les més afectades per aquesta crisi. Però no han estat les úniques: en conjunt, la situació de vulnerabilitat que pateixen les dones s’ha vist agreujada els últims anys. Tot això es tradueix en una feminització de la pobresa, que s’agreuja encara més quan parlem de dones d’edat més avançada o de dones que es troben soles al capdavant del nucli familiar. Per tant, quan parlem de desigualtat de gènere, parlem també de manca de recursos, de desigualtat econòmica i de més risc de vulnerabilitat.

Si volem acabar amb aquestes injustícies, així com assegurar que totes les dones tinguem dret a accedir a totes les feines, i a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els homes, cal apostar per canvis radicals en la distribució i, sobretot, en la durada dels permisos per conciliar vida laboral, social i familiar, corresponsabilització en l’àmbit de les cures, visibilització de les dones en tots els espais i, en definitiva, crear i tirar endavant unes polítiques públiques ambicioses que realment puguin servir per transformar el model actual.

Des dels ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, també és imprescindible que impulsem canvis que siguin un exemple a seguir per als nostres ciutadans i ciutadanes. No es pot negar que a Granollers hem avançat en aquest sentit, però encara ens queda molt per fer.

Malauradament, en els últims mesos, hem perdut la paritat pel que fa a regidors i regidores al nostre consistori i, de retruc, s’ha perdut paritat en l’equip de govern municipal. Alhora, tampoc mai ens hem atrevit a declarar formalment Granollers com a municipi feminista, com sí que han fet molts altres municipis de la comarca i ja fa molts anys que reclamem.

A la nostra ciutat tenim molts exemples de casos en què predomina una visió masculina de les coses; sense anar més lluny, els noms de carrers i places continuen homenatjant personatges masculins, o bé alguns carrers continuen sent massa foscos i perillosos quan es fa de nit.

Ens cal, doncs, ser més ambiciosos i apostar per posar l’anàlisi feminista en totes les polítiques que fem, com a mitjà per avançar vers una ciutat més inclusiva, lliure i respectuosa. Només així podrem ajudar des del món municipal a construir el país que volem.

 
 
  
  

Resptes de transformació

 
Josep M. Noguera i Amiel
Regidor de Junts per Granollers
 

 

La gran majoria de la població ha fet front a la pandèmia d’una forma molt responsable, amb un exercici de resiliència i civisme que no es pot mesurar, però que s’ha de tenir ben present des de tots els àmbits públics. El municipi és l’administració més propera als ciutadans i aquesta crisi sanitària, econòmica i social ha remarcat la prioritat de posar a l’abast dels ens locals els recursos adequats amb un control efectiu de la recaptació i gestió dels fons. És a dir, la traslació de ‘la sobirania fiscal’ al municipalisme per contribuir a resoldre les necessitats col·lectives dels nostres conciutadans, respectant el que som i volem ser: Catalunya, un estat lliure en la Unió Europea.

A la nostra ciutat, Junts per Granollers ens hem implicat els últims dos anys en una tasca complexa, consensuant amb l’equip de govern municipal suports pressupostaris o plans socioeconòmics de xoc, que s’han traduït en ajudes a entitats i empreses més afectades per la crisi, amb dotacions econòmiques substancials i subvencions de tota mena per acompanyar les persones i aconseguir una societat que ha de ser més equilibrada i justa. I oportunitats com les que representen els fons Next Generation de la Unió Europea han de servir per transformar pobles i ciutats, i òbviament Granollers: millorant els nostres barris; incidint en els àmbits del comerç, indústria i serveis, o promovent l’orientació estratègica dels sectors cultural i turístic, entre d’altres objectius.

Granollers té les eines per fer un salt qualitatiu, però ens caldrà una mirada ferma en l’àmbit de la sobirania fiscal municipalista en el marc d’una hisenda pròpia catalana. Són necessaris canvis de paradigma polític i una nova orientació per assolir aquesta transformació, impulsant la recerca, la innovació, amb infraestructures flexibles, eficients i adaptables al gran repte que representa el canvi climàtic. Possibilitar la creativació-creativitat i innovació- en estat pur. Volem aquest Granollers referent i ambiciós, respectuós amb les persones i punta de llança en aquesta transformació que ens arriba. Junts hi som! 

 
 
  
  

Fomentar la cultura local

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
Correu-e | Twitter | Facebook

Es lamentable que en muchos lugares se trate a la cultura municipal como de segunda fila, diferenciándola así de los grandes proyectos de ciudad. Y la realidad es que la cultura de proximidad, que emana del alma de la ciudad, de sus gentes y de su historia, es un factor de cohesión y unión social.

Granollers es una ciudad rica en actividad cultural. Tenemos la suerte de disfrutar de una gran variedad de asociaciones y entidades que nos acercan la cultura a través del teatro, los gigantes o las sardanas, la música, la danza y la fotografía. Desde los Xics a los Gegants, pasando por los Blancs y Blaus, el Esbart Dansaire o la coral de los Amics de la Unió, por poner algunos ejemplos de los muchos que hay. Todo un engranaje de expresiones artísticas, tradición y sensibilidad que nos identifica como sociedad.

Conscientes de su importancia, siempre apoyaremos el fomento de la actividad cultural. Somos firmes defensores de la reorganización de los espacios para facilitar la formación y la producción artística de kilómetro cero. La incidencia de la pandemia también ha hecho mella en el tejido cultural y asociacionista de la ciudad, es por ello que siempre hemos sido partidarios de la implementación de ayudas económicas y de planes estratégicos para este sector.

El emprendimiento cultural también es una oportunidad para crear puestos de trabajo, atraer visitantes y promover la ciudad. Fórmulas hay muchas y variadas. En Granollers contamos con una situación geográfica privilegiada, excelentes conexiones con transporte público y la disposición de importantes equipamientos técnicos, como es el caso de Roca Umbert. Disponemos de todo lo necesario para atraer un mayor número de rodajes y proyectos de creación audiovisual.

También creemos que es fundamental impulsar el acceso a la cultura, especialmente de aquellos colectivos con escasos recursos económicos. Hay que poner la cultura al alcance de todos, crear espacios creativos para los jóvenes, fomentar el arte como medio conductor de valores inclusivos y tolerantes.

Es incuestionable el gran poder de la cultura para transformar a la sociedad, para actuar como herramienta de cambio positivo, como catalizadora de la pluralidad social y de las emociones colectivas.

Expresar, aprender, sentir, vivir… CULTURA LOCAL, cultura en mayúsculas.

 
 
  
  

Joventut granollerina

Arnau Peral
Voluntari de Granollers per la Independència-Primàries Catalunya 2019-2021
granollersxindependencia@granollers.cat / Twitter

Sempre he tingut curiositat sobre l'opinió dels joves respecte a la ciutat de Granollers. He pogut compartir opinions, pensaments, reflexions... sobre com gent jove del meu entorn se sent dins la nostra ciutat.

He escoltat opinions de tota classe, cosa que fa impossible establir unes regles generals d'una hipotètica idiosincràsia juvenil granollerina; però trobo interessant, i a la vegada trist, el fet que aquesta ciutat no hagi sabut trobar els mitjans per arribar als qui som el futur d'aquesta ciutat.

Des que formo part d'un grup municipal, he pogut veure de primera mà, l'ínfima informació que tenia sobre el dia a dia de Granollers i estic segur que la majoria de joves s’hi poden sentir perfectament identificats. S'han fet tan pocs esforços per donar representació a una gent amb ganes de canviar la caspa de Granollers i donar un alè refrescant, que passa desapercebut el fet de tenir, per exemple, un Pla Jove a Granollers.

Els joves tenim moltes necessitats i una de les nostres principals preocupacions és aconseguir una bona feina i poder emancipar-nos com més aviat millor.

El fet d'emancipar-se comporta un coixí previ que pot servir, per exemple, per comprar un pis. Per això crec que s'haurien de donar privilegis a les empreses que agafen joves amb experiència o sense. En altres paraules, a les empreses els hauria de sortir a compte contractar joves. D'aquesta manera, podríem tenir aquest coixí que a la llarga serviria per fer aquest procés que tot jove té ganes de completar.

Tanmateix, aquesta idea queda ben lluny de l'actual gestió del govern de Granollers. Un dels grans motius que mai em cansaré de repetir, són les majories absolutes. Mai una bona cara o l'aparició de l'alcalde a un acte institucional o no, hauria de ser el motiu principal de vot. Si hi ha majories absolutes, no hi ha una predisposició a negociar amb altres partits, propostes que poden ser beneficioses per als joves poden quedar en va o modificacions de crèdit poden multiplicar-se en una sola legislatura.

Moltes qüestions queden orfes en relació amb la joventut; però m'agradaria col·laborar i aportar el meu granet de sorra per fer veure a una part molt important de la població, el que possiblement podríem estar exigint i no ho estem fent. Qüestions que podrien ser beneficioses i que ens farien estar orgullosos d'aquesta gran joventut granollerina.