Els grups municipals opinen (maig 2017)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

Pla de xoc

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

La situació econòmica millora. És una realitat. Ha disminuït el número de persones aturades que viuen a Granollers, s’està recuperant el número de llocs de treball existents a la ciutat, les bases fiscals encara que moderadament s’estan recuperant.

Però malgrat aquests indicadors positius, seguim tenint moltes persones a les quals la millora no els arriba o ho fa en unes condicions molt precàries.

Seguim tenint un nombre massa elevat de persones aturades de llarga durada.

I és en aquest context que cal seguir mantenint un Pla de xoc d’emergència social, concertat amb el Consell Econòmic i Social i que, des dels recursos públics municipals, doni sortida a alguns dels problemes existents.

Sis anys implementant aquests plans i 8,1 milions d’euros per nodrir-los, que han permès i permeten activar mesures extraordinàries de lluita contra la crisi i que preveuen  les actuacions següents: Ajudes a les famílies amb problemes d'habitatge, plans d'ocupació,  ajudes socials, beques de menjador i d'escola bressol, ajudes a l'escolaritat, subvencions a les persones emprenedores, accions de formació per a joves i persones aturades, ajudes a la contractació a empreses per a joves i persones més grans de 45 anys.

De fet amb totes els plans d’ocupació i ajudes a empreses s’han contractat 638 persones en els darrers 5 anys.

Recordar que en els anys de crisi, que també ha afectat evidentment als pressupostos de l’ajuntament, les úniques partides que no han baixat han estat les destinades a polítiques d’actuació social. És el pressupost municipal el que marca les prioritats de les polítiques.

Nosaltres treballem per la justícia social i per a disminuir diferències a Granollers.

Ara també és hora de treballar, des d’una visió estratègica, per desenvolupar actuacions per a una economia més innovadora, per donar suport a iniciatives emprenedores i per captar més inversions productives a la ciutat.

 
  
  

Pla de xoc i "anti-xoc"

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del grup PDeCAT-Demòcrates

CiU logo

La proposta del grup del PDeCAT-Demòcrates consisteix en dividir la partida d’1,5 milions € del que els darrers anys ha estat conegut com Pla de Xoc en dues grans àrees: un pla d’emergència social i un pla d’activació econòmica. Perquè cal seguir donant més rellevància a l’actuació per fer front a les conseqüències de la crisi però que obre una línia que s’ha d’anar incrementant per crear un clima que ens serveixi per avançar cap a un nou model econòmic.
 
1.- Pla d’emergència social - 1.090.000€
Aquest grup de partides està orientat a donar resposta a la situació d’emergència i que ha deixat a Granollers, 4.200 aturats, el 52,9% dels quals no perceben prestació.
- Pobresa energètica: 50.000€
- Ajuts al sosteniment de la llar: 50.000€
- Plans d’ocupació: 700.000€ (complementat amb 350.000€ anuals -durant 2 anys- de la Diputació de Barcelona)
- Subvenció a entitats: 40.000€
- Beques i ajuts: 250.000€
 
2.- Pla “anti-xoc” - 410.000€
Un segon grup per reactivar l’economia local impulsant la petita i mitjana empresa i els autònoms per fomentar la creació de nous llocs de treball estables i de qualitat.
- Pla de formació i reciclatge d’aturats: 50.000€
- Pla de formació de joves sense ESO, i ajuts a la homologació de títols (per a nouvinguts, entre d’altres): 50.000€
- Subvencions per a la contractació d’aturats majors de 45 anys: 75.000€
- Subvencions per a la contractació d’aturats de llarga durada: 50.000€
- Subvencions per a la contractació de joves: 75.000€ (les subvencions per a la contractació són per cotitzacions i cost social dels contractes)
- Subvenció a noves iniciatives empresarials: 50.000€
- Subvenció a l’autoocupació i creació de cooperatives i entitats en general: 40.000€
- Ajuts a la producció i comercialització de productes de Palou: 20.000€
 
 
  
  

Tornar la Fira de l'Ascensió a la ciutat

Pep Mur i Planas
Portaveu d'ERC-Acció Granollers
pep@pepmur.cat
Twitter

ERC-AG logo

 

Les fires són una oportunitat per promocionar un territori i per generar activitat econòmica, i Granollers en té una llarga experiència.

Una de les fires més representatives és la de l’Ascensió, que enguany celebra la seva 67a edició. Al 2001, aquesta es va traslladar al Parc Firal en un intent d’adaptar la ciutat als nous models firals. Però aquest espai no ha arrelat prou a la ciutat, potser per la llunyania del centre, potser per la manca d’un espai firal estable.

És evident que ha arribat el moment d’impulsar-hi un veritable canvi, perquè fa anys que les fires multisectorials han deixat de funcionar i de ser atractives, tant per als ciutadans com per als expositors. Per aquest motiu, la nostra aposta és tornar la Fira de l’Ascensió a la ciutat, fent que ocupi altres espais més cèntrics, transformant-la i buscant la seva especialització.

A més, no podem deixar de banda la necessitat de repensar el model firal de la ciutat per tal d’esdevenir seu de múltiples i diferents fires i congressos sectorials.

En primer lloc, cal ampliar el calendari i aprofitar els diferents espais que ofereix la ciutat per promocionar nous esdeveniments firals de caràcter monogràfic i acompanyar els promotors privats en la seva organització. Espais referents com la Porxada, els pavellons esportius, el Teatre Auditori, la Fàbrica de les Arts, etc. s’han de convertir en seus de noves fires sectorials a la ciutat. En aquest sentit, l’experiència de Roca Umbert amb el Bodamarket, el MAC o la Fira Guia’t són un referent i esdevenen exemples d’activitat d’interès per a la ciutat i la comarca.

D’altra banda, ens falta una aposta clara i decidida per potenciar l’organització d’esdeveniments firals dirigits a professionals, així com aprofitar els esdeveniments anuals de la ciutat, especialment els esportius. Per què no impulsem una Fira de l’Atletisme durant el cap de setmana de la Mitja Marató? O la Fira de l’Handbol durant el cap de setmana de la Granollers Cup? I per què no una Fira d’Economia Social i Solidària?

Hem de ser molt conscients que només repensant la Fira de l’Ascensió i tot el model firal de Granollers, a través de l’especialització i la descentralització, podrem recuperar capitalitat i tornar a ser referents.

 
 
  
  

'El injusto impuesto de plusvalía municipal'

Grupo Municipal C's Granollers
Correu-e | Twitter | Facebook

C's logo

Pongamos un ejemplo: Juan compró su vivienda en 2008, le costó 230.000€. Tras cinco pagando su hipoteca, Juan fue despedido. Buscó sin éxito un empleo. Luego se le acabó la prestación y debía dos meses de cuota. Entonces tomó la decisión de vender su vivienda. Pero su vivienda ya no valía lo que le costó, viéndose obligado por las circunstancias a venderla rápidamente por 162.000€, teniendo que utilizar todos sus ahorros para cancelar el resto de su hipoteca. Juan perdió todo su patrimonio y tenía que empezar de cero. Pero, ahora, su ayuntamiento calcula que el valor catastral del suelo ha subido y tiene que pagar 3.179€. Un verdadero impuesto a las pérdidas que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo.
 
Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir que se devuelva lo tributado por el Impuesto de Plusvalía Municipal, en todos los casos que no haya existido beneficio económico en la compraventa de los inmuebles.
 
Desde Cs solicitamos reformar la ley para que ninguna persona vuelva a pagar por perder al vender su vivienda y que cada Ayuntamiento establezca una moratoria para las liquidaciones del impuesto, hasta que se reforme dicha Ley. Además, es preciso que cada municipio disponga de los medios y del personal adecuado para tramitar las solicitudes de devolución.
 
La Plusvalía Municipal es un impuesto inconstitucional e injusto, así como insensible puesto que se ha aprovechado de las personas más vulnerables y castigadas por la crisis que no tenían otra salida que malvender su vivienda perdiendo dinero.
 
Conseguir un sistema tributario más justo y que no “exprima” a los más vulnerables es uno de los objetivos prioritarios que Cs se ha marcado a nivel nacional. Esperamos que Hacienda se coordine inmediatamente con los ayuntamientos para efectuar la devolución urgente de todo el dinero indebidamente recaudado.
 
 
  
  

Movem-nos.
Remunicipalitzem l'aigua

Assemblea de la Crida per Granollers - CUP
cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

CUP logo

L’aigua és un element indispensable per a la vida. Els beneficis generats de la seva gestió s’haurien d’invertir a fer més eficient la distribució, garantir l'accés d'un mínim vital a tothom, retornar al medi una aigua de millor qualitat, així com salvaguardar els cabals ambientals de les conques i la integritat dels ecosistemes. Això només és possible amb un model que deixi de fer negoci de l'aigua i que es fonamenti en el control democràtic i la gestió comunitària del cicle integral de l'aigua.

Des de la signatura del conveni el 1971 SOREA gestiona el subministrament d'aigua a Granollers. La fi de la concessió amb SOREA el 2021 obre l'oportunitat de recuperar el control de l'aigua directament per a la ciutat, seguint el camíremunicipalitzador iniciat a nivell mundial, seguit a Catalunya per municipis com Mataró, Manresa, Parets, Montornès, Arenys de Munt, Terrassa o Ripollet.

El passat mes de març, per tal de poder iniciar el procés de remunicipalització amb la màxima previsió i consens vam proposarrealitzar unestudi de la municipalització de la gestió de l'aigua. En la moció que vam presentarproposàvemferuna auditoria financera, una auditoria de compliment de la concessió del servei, una auditoria volumètrica de l'abastament i una de l'estat de la xarxa. Per a nosaltresinformació, participació i transparència són fonamentals per encetar un procés de municipalització si volem avançar cap a una gestió més democràtica, per aquest motiu suggeríemtambé que un cop realitzades les auditories es constituís una taula per a l’estudi de la municipalització que n'analitzés els resultats. Per cloure el procés plantejàvem que els estudis realitzats per la taula s'exposessinen una audiència pública que sotmetés al debat ciutadà el model de gestió de l'aigua. Lamentablement no va prosperar la proposta, ja que PSC i PP no van donar-hi suport.

Perquè l'aigua és de tothom, seguirem movent-nos per la remunicipalització. 

 
  
  

Gracias al PP del Parlament de Catalunya...

José María Moya
Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp |
Twitter | Facebook

PP logo

 

Nos complace informaros de todo lo que hacen nuestros diputados por sumar esfuerzos, trabajar para que todos ganemos en bienestar y en igualdad de oportunidades.

Se acuerda recuperar la partida para Guarderías para 2018
Se ha conseguido recuperar en los presupuestos de la Generalitat para el año 2018, la partida presupuestaria para el funcionamiento de guarderías municipales con una dotación de 50 millones de euros y de este modo facilitar el acceso universal a la educación infantil temprana. 

Se pide a la Generalitat bajar un 30% las tasas universitarias curso 2016-2017
Desde 2011 Cataluña ha incrementado un 67% sus precios de grado y un 137% los de máster. La reducción de precios debe servir para “garantizar el acceso universal y público a los estudios universitarios”. 

Presentan iniciativas parlamentarias para impulsar la lucha contra la ELA
Se ha comprometido a impulsar diferentes iniciativas parlamentarias para ayudar a resolver los problemas y principales cuestiones que afectan a pacientes y familiares de dicha enfermedad degenerativa. 

Se piden más inversiones y gasto en nuestros CAPs y hospitales.
Se ha pedido que el dinero destinado a hacer oficinas de hacienda (140 nuevas oficinas de hacienda catalana) y 44 nuevas delegaciones en el extranjero, estos recursos sean destinados a lo que realmente es importante, en el sistema público de salud.
Más inversión y personal, en los centros de atención primaria y centros hospitalarios.

Se garantice la atención en lengua de signos a los hospitales públicos de Cataluña
El objetivo es dar mejor atención a los pacientes con discapacidad auditiva porque todavía hay una serie de carencias que no los permiten una autonomía llena.
“Todas las esferas de la vida pública tienen que estar libres de obstáculos porque los derechos fundamentales se hagan efectivos, eliminando las barreras de comunicación que se producen a diario”.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers