Els grups municipals opinen (abril 2016)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Nou pla del Circuit

Jordi Terrades i SantacreuPSC logo
Portaveu del PSC

El nou pla urbanístic del Circuit de Catalunya ha estat dissenyat per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, i pretén crear un marc per tal que el circuit pugui fer front a les demandes i necessitats d’una instal·lació de màxim nivell i facilitar la creació d’un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor.

El Pla té una incidència que supera tant l’àmbit municipal com el metropolità, i constitueix una actuació estratègica per al conjunt de Catalunya, ja que pretén generar nous motors econòmics al territori i a Catalunya en general.

Es tracta de desenvolupar, com a objectiu principal, la indústria del motor de l’esport al llarg dels propers anys, amb especial incidència en l’evident transformació tecnològica a què aquest sector es veurà sotmès.

L’execució del Pla ha de permetre, entre d’altres, el creixement sostingut de les PIMES vinculades al món de l’esport de motor i del seu nombre, i reforçar i afavorir més inversió en R+D.

La creació i creixement d’empreses del sector del motorsport, la seva internacionalització, la dinamització de la recerca i la transferència tecnològica amb els centres tecnològics de Catalunya per implantar noves tecnologies, l’atracció de talent i la captació d’inversió, la formació, l’ocupació, la projecció exterior i el turisme, són els eixos principals que cal tirar endavant.

De fet estem parlant d’una estratègia industrial del govern de Catalunya, que compartim, i, alhora, d’una estratègia més de desenvolupament econòmic al Vallès Oriental i de treball en oportunitats de futur.

I tot això, en un entorn de patrimoni natural que en els darrers anys hem treballat per recuperar; la prova més evident és l’estat del riu i les mateixes directrius urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que aquest projecte reforçarà amb noves inversions.

Conciliació per una societat més justa

CiU logoEugènia Llonch Bonamusa
Grup Municipal
Convergència i Demòcrates de Catalunya

En pocs dies de diferència s’han celebrat dues dates que ens brinden l’oportunitat de reflexionar sobre la situació de la dona en el mercat laboral i també en el conjunt de la nostra societat: el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes, el 22 de febrer i el Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 8 de març.

Si bé és cert que en els darrers anys s’han fet avenços significatius, com a societat encara queda molt camí per fer per tal de garantir la plena igualtat entre homes i dones.

Un dels exemples més evidents és la bretxa salarial que encara separa homes i dones, i que segons les darreres dades publicades per la UGT, se situa en un 25% en el nostre país. D’entre les circumstàncies que expliquen aquesta diferència, en destaquen dues: 4 de cada 10 dones treballen a temps parcial i la presència de la dona és "minoritària" en els llocs de responsabilitat.

Els factors que expliquen la temporalització dels contractes laborals en el sector femení són la maternitat i la cura dels fills, és a dir, la necessitat de conciliació familiar, circumstància que va associada directament a un estancament salarial i de projecció en la carrera professional de la dona.

Davant d’aquesta situació injusta i injustificable, com a país tenim l’obligació d’impulsar mesures legislatives que garanteixin un canvi social de caràcter transversal i estructural, que impliqui tant el sector públic com el privat. Entre les mesures que cal plantejar per garantir una conciliació real, destaquen, entre moltes d’altres, l’elaboració per part de les empreses de plans d’igualtat, la flexibilització i racionalització dels horaris laborals que permetin compatibilitzar vida familiar i vida laboral, així com un repartiment igualitari del temps destinat a les tasques familiars i domèstiques.

Si realment com a país i com a societat no assumim aquest repte, difícilment podrem garantir un dels principis fonamentals de qualsevol societat democràtica: la plena justícia social.

Acció social amb visió estratègica

Pep Mur i PlanasERC-AG logo
Portaveu del Grup Municipal ERC - Acció Granollers
www.pepmur.cat

És evident que l’escenari social ha patit un canvi substancial els darrers anys, amb moltes més famílies en risc d’exclusió social  i amb un increment notable de les desigualtats. Ho veiem cada dia: la pobresa s’ha instaurat a la nostra societat i només amb un reenfocament de les polítiques socials i amb canvis estructurals podrem recuperar els nivells de benestar d’abans de la crisi.

Per aquest motiu, el passat mes de març el Parlament va aprovar 40 resolucions amb accions concretes per millorar la greu situació que viuen les persones més vulnerables al nostre país. Dependència, pobresa infantil i energètica, treball o salut són alguns dels aspectes sobre els quals s’incidirà, de manera transversal, per millorar la vida dels més febles.

Però la lluita contra l’exclusió social no és només responsabilitat del Govern de la Generalitat, sinó que hi intervenen molts altres agents, com les entitats socials, les institucions europees i, com no podria ser d’altra manera, les administracions locals.

La pobresa té un origen estructural que cal combatre, dèiem, però a Granollers, els darrers anys, només s’han portat a terme accions pal·liatives a través del Pla de xoc o polítiques socials vinculades a ajudes econòmiques. Aquestes accions han tingut la seva importància i sempre s'han aprovat per unanimitat. Però creiem que ja és hora de dotar-nos d’eines de planificació a mitjà i llarg termini que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que condemnen moltes persones a l’exclusió social.

Per fer-ho, primer hem de fer un exercici participat de reflexió a llarg termini, un debat que doni com a resultat la detecció dels factors prioritaris de desigualtat a la ciutat i els perfils dels col·lectius més sensibles sobre els quals s’ha d’actuar. I a partir d’aquesta diagnosi social consensuada, podrem elaborar un Pla Estratègic d’Acció Social que defineixi les línies estratègiques a seguir, així com unes accions clares i concretes per afrontar les problemàtiques d’emergència social, amb l’objectiu final de reduir les desigualtats a la nostra ciutat.

Tenim el repte i la necessitat de reduir factors d’exclusió social per teixir una ciutat més justa, inclusiva, equitativa, solidària i lliure. I només ens en sortirem amb una actuació decidida des de l'Ajuntament. La voluntat d'ERC-AG és aconseguir que aquesta reflexió sigui conjunta i coral. Esperem aconseguir-ho en benefici de tothom.

"Que no te vendan la moto"

C's logo
Grup Municipal de Ciutadans de Granollers
Correu-e | Twitter | Facebook

Hace unas semanas, con motivo de la puesta en libertad de Arnaldo Otegui, una cincuentena de personas se concentró en la puerta de nuestro Ayuntamiento. Entre ellos, destacar la presencia de representantes de ERC y CUP. Entre las pancartas que portaban se pudieron ver mensajes a favor de la libertad de Otegui y de la granollerina Dolores López Resina, también conocida como “Lola La Catalana”, “La Sanguinaria” o “La Tigresa”.

No nos vamos a referir a Arnaldo Otegui, de sobra conocido por todos. Nos vamos a centrar en la figura de nuestra paisana “Lola”. Esta señora fue condenada a prisión por ser considerada cómplice de la explosión, en 1992, de un coche bomba en Santander al paso de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, causando la muerte de tres civiles y veintidós heridos. En 1993 pasó a formar parte del Comando Barcelona de ETA, con el que participó activamente en seis atentados en el trascurso de un año, habiendo víctimas mortales en dos de ellos.

Tras la desarticulación del Comando Barcelona en 1994, huye a Francia volviendo a España poco más tarde formado parte del Comando Especial de Secuestros. Lola participó en varios secuestros, destacando el de José María Aldaya o Cosme Delclaux. En definitiva, esta señora que participó en asesinatos y secuestros, acumula una pena de más de cien años de prisión…

Os dejamos la siguiente reflexión: ¿Cómo se puede entender que los mismos que se llenan la boca pidiendo la condena al Franquismo o el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica falten de esta forma el respeto a las víctimas del terrorismo etarra? Recuerden el atentado de Hipercor, el de la Casa Cuartel de Vic, recuerden los tiros en la nuca, la cobardía de las bombas trampa, las familias rotas, los huérfanos, las víctimas mutiladas…

En el fondo no nos sorprende, son los mismos que viajan en primera por cortesía de la dictadura venezolana o van de peregrinación a visitar a su querido Otegui. 

Universitat per a tothom

CUP logoAssemblea de la Crida per Granollers - CUP
cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

Deia Confuci que “on hi ha educació, no hi ha distinció de classes”. Cal afegir que perquè això sigui cert és necessari que la igualtat d'oportunitats sigui una realitat. Això no és així a casa nostra, on en funció del poder adquisitiu, les famílies poden o no accedir a determinats estudis.

L'Ajuntament ha anunciat que Granollers ja és ciutat universitària i que el 2016-2017 la Universitat de Vic oferirà dos graus i un cicle a Roca Umbert. No expliquen, però, que la UVic és una facultat de gestió privada al marge del decret de preus a les universitats públiques de Catalunya.

Per fer-nos una idea del que això representa, estudiar el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, que té un total de 240 crèdits, a la UB, a l'Autònoma o a la de Girona, val 25,27 € per crèdit, mentre que a la UVic el preu del crèdit és de 84,55 €. Aquesta diferència suposa que el cost total de la carrera a les públiques és de 6.056 €, mentre que a la UVic puja 20.292 €. Mentre el curs complet per a tots els cicles de Grau Superior als instituts públics costa 360 €, al Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de la Uvic, el preu només de la matrícula és de 500 €, i hi hem d'afegir una quota mensual de 310 € durant els 2 cursos que dura la Formació Professional.

Tampoc ens expliquen que l'Ajuntament ha acordat cedir gratis els espais, aportar de franc el personal administratiu i de serveis, i finançar part de la publicitat de la Uvic. El conveni representa una renúncia implícita a ampliar l'oferta formativa de preu públic a Granollers.

Un govern d'esquerres hauria d'apostar decididament per l'educació pública i buscar fórmules per tal que els estudis necessaris per al futur de la ciutat s'imparteixin emparats en preus públics perquè siguin accessibles a tothom sense discriminacions.

#prioridadlaspersonas

José María MoyaPP logo
Portaveu del Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp | Twitter | Facebook

En els últims anys estem patint a la nostra ciutat una crisi econòmica general que ha multiplicat les situacions de persones a l’atur, amb vulnerabilitat i exclusió social, al llindar de la pobresa.

Nosaltres com a grup municipal hem aportat un pla economicosocial  amb diferents estratègies i plans d'actuació per tal que entre tots millorem aquesta situació.

En l'àmbit social, mesures directes per cobrir necessitats bàsiques, recollida d’aliments, campanyes d’articles de segona mà, ampliació del servei d’atenció domiciliària i teleassistència, beques per a persones dependents i clàusules socials als plecs de contractació.

En l'àmbit escolar, ampliació de les beques de llibres i material escolar, i menjador; creació d’ un protocol d'assetjament o bullying en el marc municipal; ajuts per a activitats extraescolars, casals d’estiu, estudis d’FP, formació artística i estudis universitaris per a famílies vulnerables.

En l'àmbit formatiu, impuls de la formació subvencionada / gratuïta per a persones a l’atur a l'escola adults; creació d’un espai específic al web de l'Ajuntament on pugui trobar-se tots els cursos de formació ocupacional que s'ofereixen a Granollers; creació d’una borsa de pràctiques a empreses; impuls de la Garantia Juvenil entre el joves, perquè pensem que se’n fa  poca difusió; campanyes d'alfabetització; promoció d’Actic (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)  i dels cursos de català.

En l'àmbit de la cohesió social, creació d’una mascota i icona social, “Colomo”, per als tallers ocupacionals dels centres per a discapacitats; organització d’una fira social o jornada de portes obertes a les entitats socials de Granollers; potenciació del banc del temps i del voluntariat.

En l'àmbit d’habitatge, mesures d'accés i manteniment de l'habitatge; facilitar-hi l’accés a  joves i persones grans; allotjament temporal; allotjament d'urgència; prestacions de desnonament; borsa de lloguer social; borsa de pisos compartits; projecte “Viu amb la iaia”, de lloguer compartit entre gent gran que viu sola i gent jove.

En l'àmbit d’ocupació i treball, mesures específiques d’inserció laboral per a persones amb discapacitat; subvencions a empreses per a contractació de persones a l'atur; subvencions a emprenedors.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers