Els grups municipals opinen (març 2016)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Compromís amb la ciutadania

Jordi Terrades i SantacreuPSC logo
Portaveu del PSC

El Programa d’Actuació Municipal és un document estratègic de les actuacions del govern de la ciutat. És un compromís explícit amb els granollerins i granollerines.

Marca les prioritats i és la referència a l’hora d’elaborar els pressupostos anuals, i els plans i programes d’acció concrets que se’n deriven.

Està basat en els valors defensats pel govern i obert a totes aquelles aportacions que no en siguin explícitament contradictoris, atent als canvis socials i de l’entorn, a les relacions i aliances amb altres administracions i a les aportacions i propostes dels ciutadans i ciutadanes de Granollers.

Un programa de govern que posa l’èmfasi en el treball i en la defensa dels drets socials i també en la feina per seguir fent una ciutat innovadora, amb empenta i amb oportunitats per a tothom. Un programa d’actuació que no és només un bon propòsit, és una proposta realitzable perquè hem fet els números. Permet mantenir els serveis públics, incrementar la despesa social cada any, desenvolupar programes per captar talent i creativitatprogrames per captar talent i creativitatprogrames per captar talent i creativitat, i fer noves inversions fins a l’any 2019 d’uns 35 milions d’euros. I tot això mantenint un esforç fiscal baix.

Avui, que massa persones viuen el present i el futur amb incertesa, l’objectiu principal de l’Ajuntament és treballar per la igualtat i per la cohesió social, per combatre fermament les desigualtats.

Granollers és avui una de les ciutats que manté uns indicadors més positius pel que fa a facturació i productivitat de les seves empreses. Treballarem per crear noves oportunitats econòmiques; per seguir donant suport a l’empresa i a la innovació; per redefinir l’estratègia comercial i per crear sinergies amb restauradors i hotelers; per explotar les potencialitats de Roca Umbert i del Pla del Circuit.

Ens hem proposat que la ciutat torni a tenir 30.000 llocs de treball.

Pla de xoc 2016

CiU logoÀlex Sastre
Portaveu del Grup Municipal
Convergència i Demòcrates de Catalunya

El grup municipal de Convergència i Demòcrates hem presentat les principals propostes i línies que planteja de cara al Pla de xoc 2016 que finalment es debatrà i s’aprovarà al mes de març. 

La línia segueix la dels anys anteriors. El grup valora el Pla de xoc com a necessari per fer front a les emergències socials que es deriven de la crisi econòmica actual. Tot i això, aquests plans de xoc han d’anar a l’arrel del problema: l’atur i la creació de llocs de treball. Hem de passar d’un pla de xoc de contenció social a un altre de transformació estructural.

El Pla de xoc actual és útil per donar resposta a les necessitats immediates de la gent que ho està passant malament, però té mancances a l’hora de facilitar instruments per revertir la  situació. Moltes de les propostes van en la línia d’incentivar la contractació estable des de l’empresa, més que no pas contractar de manera temporal des de l’administració.

Les principals propostes són les següents:

— Crear una partida de subvenció per contractació d’aturats de llarga durada de 100.000 €.

— Incrementar les partides de subvenció per contractació a majors de 45 anys i a joves, a 100.000 € cada una.

— Incrementar a 50.000 € la partida d’ajuts per pobresa energètica per fer front als pagaments dels serveis bàsics.

— Ampliar el projecte Singulars amb 30.000 €, per incloure joves sense ESO, que puguin fer pràctiques a una empresa per facilitar-los la reentrada al món formatiu o l’apropament al món laboral.

— Pla de rehabilitació d’habitatges per tal de posar-los a una borsa de lloguer social o bé ser usats com a pisos d’emergència social durant un període no inferior a 3 anys. (50.000€)

Generar ocupació de qualitat

Pep Mur i PlanasERC-AG logo
Portaveu Grup Municipal ERC - Acció Granollers
www.pepmur.cat

A Granollers, segons les darreres dades disponibles, la xifra d’aturats se situa en les 4.890 persones, gairebé un 10% inferior respecte de l’any anterior. Sembla, doncs, que l’atur recula a poc a poc, una bona notícia, tot i que no podem obviar una altra de les conseqüències nefastes de la crisi, que és l’increment desmesurat de la precarietat del nostre mercat laboral.

És evident que la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació ha de ser una de les prioritats del nostre Ajuntament. Però no es tracta d’aconseguir la creació de llocs de treball fàcils i ràpids; el veritable repte és aconseguir una ocupació estable i de qualitat, lligada a les necessitats reals de l’economia productiva local i acompanyada de processos de formació qualificadora.

Per aconseguir crear ocupació de qualitat i lluitar contra la precarietat laboral cal treballar en polítiques transversals de promoció econòmica, com ara la de la  millora de l’ocupabilitat, que adeqüi la formació de les persones a les necessitats de l’estructura econòmica de l’entorn. I no podem oblidar, més encara en un municipi com el nostre, la importància de fomentar la formació, especialment la professional, tot vinculant-la molt més amb el teixit empresarial.

En aquest sentit, seguim pensant que els plans d’ocupació de Granollers, tal com els formula l’equip de govern, només ofereixen una solució temporal a les persones que se’n beneficien. Això no vol dir que hi estiguem pas en contra; de fet són la millor eina per donar resposta a aquelles persones amb més dificultats per trobar feina, i en situació o risc d’emergència social. Però de ben poc serveixen si no es complementa les hores de treball amb una formació que els permeti millorar les oportunitats de trobar feina un cop finalitzin els sis mesos del pla.

També cal potenciar iniciatives generadores d’ocupació. Per exemple, impulsant la creació i funcionament de cooperatives, principalment en el sector social, o desenvolupant una economia basada en el coneixement, la capacitat productiva de la indústria i els serveis de valor afegit.

Finalment, considerem imprescindible posar en marxa, entre d’altres, plans de modernització i manteniment dels polígons industrials, un pla de xoc per a la simplificació administrativa i polítiques de promoció de la dinamització de les activitats econòmiques del municipi i d’atracció de noves empreses.

Oposició constructiva, no destructiva

C's logoEnric Meseguer
Portavoz Grupo Municipal C's Granollers
Correu-e | Twitter | Facebook

L'equip de govern ha presentat el Pla d'Actuació Municipal, el PAM, per a la legislatura 2015- 2019.

La nostra labor serà auditar que es compleixi tota proposta i pla d'acció inclosa en aquest PAM. D'altra banda, prenem la paraula donada pel PSC i esperem que sigui cert que aquest “full de ruta” per als pròxims quatre anys estarà obert a incloure propostes i idees de la resta de formacions polítiques. Tenen el nostre vot de confiança, ja que entenem que l'objectiu de tots els grups municipals no és altre que aconseguir un Granollers millor.

No dubtarem a proposar iniciatives o a donar suport a propostes que beneficiïn Granollers i els seus ciutadans, que aportin prosperitat i oportunitats de futur. Els ciutadans estan per sobre de qualsevol bandera o sigla política, ens hi devem en tot moment.

Fem una crida clara i honesta a tots els grups polítics i especialment al PSC, per treballar de manera conjunta en la creació i implementació d'iniciatives que promocionin la marca Granollers, atreguin empreses, creïn llocs de treballs i aconsegueixin una ciutat més justa i sostenible. Interpel·lem a la generositat i al be comú. Volem que la nostra ciutat sigui un referent a Catalunya.

Hem començat una ronda de consultes als veïns i comerciants de cadascun dels barris de la ciutat. La nostra prioritat és detectar mancances i impulsar accions de dinamització i reactivació pensades per a cada barri. Fer partícips els ciutadans de la política municipal és fonamental per a la salut de la nostra democràcia.

Si una idea és positiva per a Granollers, hi donarem suport sense mirar de quin partit procedeix. Seguirem fent una oposició constructiva i no pas destructiva.

Ens posem a plena disposició de tots els ciutadans i associacions. Els convidem a contactar amb nosaltres i a explicar-nos les seves propostes, idees o preocupacions.

40 anys d'independència

CUP logoAssemblea de la Crida per Granollers - CUP
cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

El 27 de febrer vam celebrar el 40è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), reconeguda per 84 estats, entre els quals no figura Espanya tot i comprometre's amb la celebració d'un referèndum el 1974.

El 1975 l'Estat espanyol, en uns acords considerats nuls per l'ONU, va decidir entregar l'antiga colònia del Sàhara Occidental al Marroc i Mauritània. L'endemà de la retirada dels soldats espanyols, el Front Polisari va proclamar la independència. Bombardejos marroquins van castigar la població provocant-ne l'èxode i l'establiment en campaments de refugiats al desert algerià de Tinduf.

El 1979 la RASD i Mauritània signaren la pau i van alliberar part del territori. El Marroc, amb la col·laboració dels Estats Units, intensificà la repressió, bombardejant la població amb napalm i fòsfor blanc, massacrant-la i provocant l'exili de nous refugiats.

Durant els anys 80, el Marroc, amb el suport d'experts israelians, de la capital de l'Aràbia Saudita i de la tecnologia euroamericana, alçà 6 murs al desert al llarg de 2.700 km i va envoltar-los de mines, aïllant el Sàhara ocupat del Sàhara lliure.

El 1991, amb intermediació de l'ONU, es va signar un acord d'alto el foc que incloïa la celebració d'un referèndum el 1992.

Cal remarcar que la monarquia espanyola i els governs PP-PSOE que s'han alternat a l'Estat, han estat ferms aliats d'un Marroc que vulnera els Drets Humans més fonamentals, i s'han mostrat impassibles durant 40 anys d’ocupació en què el poble sahrauí sobreviu en camps de refugiats o viu sotmès a una duríssima repressió en les zones ocupades, en què el referèndum segueix esperant, el mur continua vergonyosament alçat i segueix havent-hi víctimes de les mines.

Aquesta tardor els campaments de Tinduf patiren catastròfiques inundacions, per la qual cosa vam sol·licitar una aportació d'emergència de 7.500 € al Consell Municipal de Cooperació, que fou concedida, i que complementarem amb el 33% d'ingressos mensuals del nostre grup.

Pel dret a l'autodeterminació dels pobles, per la democràcia, visca la RASD!

Carta al equipo de gobierno

José María MoyaPP logo
Portaveu del Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp | Twitter | Facebook

Estimado grupo municipal del PSC de Granollers,

Debo decirle que estoy MUY DESCONTENTO con su forma de hacer de esta últimas semanas. A este grupo municipal le hubiese gustado ser invitado a conocer de antemano el PAM, Plan de Actuación Municipal para esta legislatura, al igual que hacer sus propuestas.

Fue un GESTO MUY FEO presentar un plan a los ciudadanos para estos 4 años de legislatura sin haberlo enseñado antes a los grupos municipales.

Existe una junta de portavoces, la cual usted dirige y en la que estamos los portavoces de los diferentes grupos políticos, en el que se debe informar y manifestar el parecer de la corporación hacia temas de competencia municipal y de interés ciudadano.

Todos los que formamos parte del pleno, queremos lo mejor para esta ciudad. Rogamos NO CAMINEN SOLOS en esta legislatura, CAMINEMOS TODOS JUNTOS EN GRUPO.

Nos gustaría que comprendiesen que estos 4 años de legislatura, por mucho que tengan mayoría absoluta, NO PUEDEN GOBERNAR SOLOS. Los grupos municipales de la oposición estamos aquí, existimos. TRABAJEN EN EQUIPO, COLABOREN CON NOSOTROS,  déjenos participar en mejorar Granollers con nuestras ideas y propuestas.

Para finalizar le quería hacer una pequeña reflexión en 3 frases:

Reunirse en equipo es el PRINCIPIO.

Mantenerse en equipo es el PROGRESO.

Trabajar en equipo asegura el ÉXITO.

Desde aquí, invitamos a todas aquellas personas que piensen o sean afines a nuestras siglas a que se unan a nuestro proyecto, a nuestra ilusión, de mejorar la ciudad y la calidad de vida de la gente.

MUY PRONTO INAUGURAREMOS UNA NUEVA SEDE, así que ya saben, si quieren conocer donde estaremos y  asistir a la inauguración, pónganse en contacto con nosotros (vía whattsapp, email, redes sociales).

#SentimGranollers  #SentimosGranollers