Cartografia

El portal de Cartografia es basa en la informació geogràfica del municipi de Granollers com a suport per donar a conèixer com és el nostre territori, què hi podem trobar i on se situen els elements que formen part del municipi.

L’Ajuntament de Granollers posa a disposició de la ciutadania informació territorial municipal. Ofereix diferents tipus de consultes a través dels seus visors interactius, mapes per a imprimir, descàrrega d’informació i consulta de metadades.

La informació disponible és de diverses temàtiques relacionades amb les adreces i divisions administratives, mobilitat, promoció econòmica, medi ambient, urbanisme i salut pública.

L’Ajuntament ofereix, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, la possibilitat d’enviar suggeriments amb la voluntat de millorar la informació disponible i cobrir el màxim de les necessitats possibles.

Ciutat Mobilitat Promoció econòmica
CIUTATMOBILITATPROMOCIÓ ECONÒMICA
   
Ciutat Mobilitat Promoció econòmica
MEDI AMBIENTURBANISMESALUT