Els grups municipals opinen (novembre 2023)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

 XARXES SOCIALS DELS GRUPS MUNICIPALS
Web


Facebook


Twitter


YouTube


Instagram

Grup municipal PSC-CP 
Grup Municipal d'ERC-AM 
Grup municipal de Junts per Granollers
Grup municipal de Primàries Granollers 
Grup municipal del PP  
Grup municipal de VOX   MOCIONS dels grups al Ple 

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

Canvi climàtic

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

Cada vegada tenim més evidències dels efectes del canvi climàtic, també a Granollers.

En els darrers anys hem viscut onades sostingudes de calor a l’estiu, amb una estació estival que s’allarga i fa pujar la temperatura mitjana, episodis de pluges intenses o períodes llargs de sequera com la que estem patint ara.

Fer front a l’emergència climàtica i adoptar mesures per reduir-ne l’impacte és un dels reptes principals de la nostra societat i del govern municipal. Així ho recull el III Pla Estratègic de Granollers 2030 el qual fixa l’objectiu que la nostra ciutat esdevingui una “ciutat neutra en carboni i resilient davant l’emergència climàtica”.

Granollers ha donat suport i fa seus els compromisos a escala global que treballen per a la descarbonització i la reducció de les emissions. Perquè per aconseguir els objectius fixats pel 2030, 2040 i 2050 -fins a assolir esdevenir neutra en emissions de gasos d’efecte hivernacle- serà imprescindible l’adopció de mesures efectives a escala mundial per part dels governs i els agents econòmics i energètics dels països.

La descarbonització de l’energia és una gran oportunitat per generar una nova economia més verda i sostenible, de retorn a la proximitat, per bastir una societat més equitativa i justa. Si s’estima que les àrees urbanes consumeixen el 78 % de l’energia mundial i són les responsables de la generació de més del 60 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, és necessari actuar localment.

A Granollers, el nostre compromís és continuar avançant en la transformació d’una ciutat que volem més verda i amb més biodiversitat, una ciutat accessible i una mobilitat sostenible, referent en la transició energètica i en la implantació de les energies renovables, en la rehabilitació del parc d’habitatges, en la visió circular de la gestió dels residus o en la gestió del cicle de l’aigua.

Per dissenyar i projectar aquesta ciutat que volem, l’urbanisme és clau: construir i actuar preferentment sobre la ciutat construïda, protegir i gestionar els espais lliures i naturals no urbanitzables, promoure un municipi que opta per la compacitat davant el model extensiu consumidor de sol i de recursos energètics i aquàtics.

Un model que ha de generar a l’interior de la ciutat espais públics acollidors i saludables i que planifica la necessitat d’adaptar i adequar equipaments actuals, per continuar dotant les granollerines i els granollerins dels serveis que els permetin guanyar en el sentiment de pertinença i gaudir d’un bon nivell de qualitat de vida.

 
 
  
  

No deixar ningú enrere i donar empenta a tothom

 
Núria Maynou i Hernández. Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
esquerra@granollers.cat
@ERCGranollers - WhatsApp: 690082630

Aquest octubre s’ha celebrat el Ple que aprova lesordenances fiscals de la nostra ciutat. Les ordenances, i els pressupostos, que es debatran el novembre, són dues eines tècniques, que defineixen dos aspectes essencials de la política municipal: amb les ordenances busquem tenir ingressos i amb els pressupostos triem com invertir-los a la ciutat.

Per tant, les ordenances, malgrat ser un element molt tècnic, fins i tot feixuc, són clau per a la ciutat, tant per tenir ingressos propis com per incentivar polítiques que ajudin directament a la butxaca dels granollerins i granollerines i l’activitat econòmica de la ciutat.

En aquest sentit, des d’ERC hem continuat insistint en la necessitat de convertir les ordenances en una eina de tarifació social. Això vol dir, a la pràctica, que tothom pugui accedir a tots els serveis públics municipals de forma igualitària, des d’activitats per als infants i joves fins a qualsevol element dins la relació entre el ciutadà i l’ajuntament.

Per això proposem ampliar l’òptica d'aquesta tarifació social, per no deixar ningú enrere. I això vol dir no només tenir en compte els nivells de renda, sinó procurar també que les ordenances tinguin criteris socials i incloguin més realitats socials, com les famílies nombroses o monoparentals, o les persones amb accés a la renda garantida, per exemple.

També hem insistit en mesures defensades altres anys, adreçades a protegir el comerç local: l’estudi d’una taxa a les grans empreses de comerç electrònic i una taxa de residus comercials més equitativa, que hem proposat al govern des de l’any 2021.

I no ens volem oblidar de la potència de les ordenances per a fer un Granollers amb més empenta econòmica: en el marc de l’impuls que els Next Generation haurien de suposar a la ciutat, cal incorporar a les ordenances més eines per ajudar en la digitalització de les empreses, així com en promoure pràctiques més saludables per al medi ambient, sense perdre competitivitat.

Podeu consultar les propostes a les ordenances, sigui per a particulars, comerços o empreses, a locals.esquerra.cat/granollers

 
 
  
  

Ordenances fiscals 2024: canvi d’inflexió

 
Josep M. Noguera i Amiel
Portaveu del Grup Municipal Junts per Granollers
 

S’ha evidenciat un desequilibri pressupostari per part de l’equip de govern del PSC. L’increment de les retribucions del Capítol 1 (retribucions del personal i cotitzacions socials), provinents dels acords amb els sindicats i votat favorablement per la Corporació. Així mateix, en un context d’increments de costos, els impostos i taxes principals augmenten un 3,9 %: tipus impositius de l’IBI; l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; l’IAE (índex de situació), o la Taxa del cementiri municipal, entre d’altres. Així com l’increment del 6,10 % de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries i altres residus municipals (10 € d’increment), passant a 175 € d’import, per equilibrar el cost del servei.

El nostre grup ha evidenciat que a la ciutadania no se li poden traslladar aquests increments impositius, en aquests moments d’alça de preus i dels tipus d’interès dels préstecs. És comprensible l’increment de cost de la taxa d’escombraries, per ser un mandat de la mateixa Unió Europea en la perspectiva del 2025, però no compartim l’augment de l’IAE a les empreses, veritables ens de creació de llocs de treball, així com els increments de la taxa de terrasses, negocis que ja estan veient la pujada dels costos energètics, entre d’altres.

S’havien de prendre mesures estructurals en la vessant dels ingressos, tal com ja dèiem en l’anterior mandat, i òbviament en la vessant de les despeses. Aquestes mesures ara ens pressionen el pressupost i el romanent de tresoreria; i la tornada a les regles de despesa al món municipal (post-Covid-19), pot limitar també la capacitat inversora del nostre Ajuntament.

El finançament dels Next Generation ha actuat com “un miratge”. Projectes com el de l’Anella Verda, la remodelació de l’avinguda Sant Esteve, entre d’altres. Compartim aquest objectiu de transformació de la ciutat amb canvis socials i mediambientals. Tanmateix, aquest signe de canvi no s’ha produït amb la mateixa intensitat en el marge d’actuació més eficient de les finances pròpies.

El nostre grup s’ha abstingut en la votació de les Ordenances fiscals de 2024 amb la voluntat de treballar amb l’equip de govern, per possibilitar una nova ponència de valors de l’IBI, i disposar de major autonomia financera a Granollers. Hem promogut millores en la bonificació de les plusvàlues per les transmissions lucratives (donacions i herències), i l’increment de bonificacions per l’augment d’ús de les deixalleries. Labor d’intensitat i propostes raonables per les Ordenances fiscals 2024 i anys següents!

 
 
  
  

Sobre el fet de repensar i escoltar

Carles Canet i Estrany
Voluntari i coordinador del Grup Municipal Granollers Primàries
granollersxindependencia@granollers.cat / Twitter

Escric aquestes ratlles després de la inauguració del 7è Festival Panoràmic, que dedica l’edició d’enguany a “Repensar el rostre”. En un món en què cada dia es calcula que es fan i pengen a les xarxes més de 95 milions de selfies, el lema sembla molt més que encertat. Segurament, de la mà de Joan Fontcuberta, el Festival Panoràmic és l’esdeveniment cultural granollerí amb més ressò internacional. Però el que m’ha impactat i sobre el que no paro de donar voltes és al voltant de la paraula “repensar”. Repensar, segons el diccionari, és “tornar a pensar”. Els granollerins i granollerines ens fem un fart, de “repensar”: hem de “repensar” la nostra estimada Festa Major de Blancs i Blaus i el verd i el soroll a la nostra ciutat; hem de “repensar” la manera de fer política, i oposició, al nostre ajuntament; l’urbanisme, els carrers, les places i la Ronda Sud; hem de “repensar” si, veritablement, les nostres escoles formen part d’una ciutat integradora o d’una ciutat segregadora i si és una bona opció la de situar un centre de culte religiós al costat de dues escoles al bell mig de Granollers; hem de “repensar” la nostra gestió del canvi climàtic, el transport públic, la gestió de la sequera i l’escassetat d’un bé tan preuat i senzill com l’aigua; hem de “repensar”, i ben aviat, l’administració dels nostres pressupostos, taxes i ordenances municipals; caldria “repensar” les aportacions als grups municipals i l’impacte que les seqüeles d’una pandèmia mundial ha deixat sobre la salut mental de moltes persones, en general, i dels joves, en particular; hauríem de “repensar” la nostra activitat fabril, el nostre comerç i potenciar la proximitat i el quilòmetre 0 de manera efectiva i real; la nostra posició com a capital de comarca i la manera de ser referents en la defensa de la nostra llengua, cultura, història i tradicions; hem de “repensar”... També, alguns, hauríem de “repensar” els nostres somnis de llibertat, independència i compromís i allunyar-nos de lluites caïnites que no fan altra cosa que posar-ho fàcil a la repressió i a la submissió del nostre poble.

Per “repensar”, el primer que hauríem de fer és “girar” l’objectiu, mirar al nostre voltant i escoltar. No és fàcil. I és que, amb una majoria absoluta que fa tants anys que fixa objectius, que actua i que “repensa” en clau de vots electorals, escoltar l’oposició o la ciutadania, és avorrit i pesat. La mostra evident que, això d’escoltar, el govern de la ciutat no ho té gaire clar es va fer palès durant el ple de setembre quan el portaveu del PSC va dedicar una intervenció a renyar al nostre regidor Joan Ricart per haver fet servir l’expressió “repressió dels espanyols”, quan en realitat va dir “repressió de l’Estat Espanyol”. I és que quan el que mana i escolta sent el que vol, quan vol i com vol, el fet de “repensar”, per la ciutadania, es converteix en una utopia.

Nosaltres ho continuarem intentant i “repensant”... fins a la independència! 

 
  
  

Cuidemos nuestros 16 barrios

José María Moya
Grup Municipal Popular
comunicacioppgranollers@gmail.com WhatsApp: 689 77 56 20
Instagram: @ppgranollers Twitter: @ppgranollers

Estos meses hemos realizado una inspección por los 16 barrios y hemos detectado una falta de mantenimiento en los parques infantiles.

Visto que el 20 de noviembre es el día de la infancia.
Visto que somos una Ciudad amiga de la infancia por Unicef.
Visto que tenemos un Consejo de infancia en el ayuntamiento.

Por favor, arreglemos lo antes posible los parques infantiles que tenemos en mal estado.

Por favor, demostremos que cuidamos de nuestros pequeños, cuidando el entorno en el que juegan y disfrutan, como son los parques infantiles.

Vistas las obligaciones normativas de seguridad EN1176 (Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo) se debe de hacer:

Inspección ocular de rutina. Cada una o dos semanas, se verifican las posibles deficiencias producidas por el normal uso de los equipamientos y del suelo, las producidas por la meteorología y por los actos vandálicos. La periodicidad se adaptará a las necesidades.

Inspección funcional. Cada uno o tres meses, se comprueba la funcionalidad, la estabilidad, los anclajes y las cimentaciones de los equipos. Se observa el desgaste de las piezas y de los componentes de los equipos, así como del pavimento.

Inspección principal anual. Una vez al año, se evaluará la seguridad global de los equipos, la cimentación, las superficies y, si es necesario, se desmontan partes que puedan ocultar zonas de difícil acceso no vistas en las inspecciones funcional y ocular de rutina.

Recuerden que no hacer este mantenimiento, puede originar roturas de los elementos en mal estado y ocasionar lesiones a los niños. 

#SentimGranollers #SentimosGranollers 

 
 
  
  

Mazazo tributario en Granollers

Cristina Tarrés
Portavoz del Grupo Municipal VOX vox@granollers.cat

 “Granollers es la décima ciudad española donde se pagan más impuestos” y no lo dice VOX. Así queda reflejado en el informe "Competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas”, publicado en 2022 por la CEOE y con datos del Ministerio de Hacienda.

Vayamos a la pura realidad, debido a que para las Ordenanzas Fiscales 2024 se espera la mayor subida de los tributos municipales, en concreto una media del 3,9% y eso que el concejal de Hacienda, Jordi Terrades, presume año tras año del gran superávit económico del que dispone el ayuntamiento y en lugar de bajar impuestos hace todo lo contrario, los sube, como es el caso del impuesto de bienes inmuebles (IBI) el impuesto de actividades económicas (IAE), la zona azul o incluso la tasa de la recogida de las basuras, por encima del 6 %, y sin duda son los tributos que más afectan a familias, empresas y comercios.

El gobierno local no puede negar que es un mazazo tributario a los ciudadanos de Granollers de la mano de un gobierno llamado progresista, ya que a partir del 1 de enero de 2024 será más caro formar una familia, mantener y crear un negocio en la ciudad de Granollers.