Entitats i associacions

 ASSESSORAMENT A ENTITATS I GRUPS


Donem resposta de forma gratuïta, àgil i eficaç a les consultes relacionades amb els tràmits associatius necessaris per a la creació i funcionament de les entitats sense ànim de lucre

Si tens dubtes sobre:
Què cal tenir en compte per iniciar un projecte associatiu?
Com es crea una associació?
És necessari inscriure l'associació en els registres d'entitats?
Quines obligacions fiscals tenen les associacions?
Quins tràmits cal fer per gestionar els canvis en l'associació?
Possa't en contacte a través dels nostres centres!

  

TRÀMITS PRINCIPALS

 

MATERIALS DE SUPORT

LA BIBLIOTECA DE XARXANET.org
http://xarxanet.org/biblioteca

BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE ACTUALITAT (XARXANET)
http://xarxanet.org/alta_actualitat

BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE FINANÇAMENT (XARXANET)
http://xarxanet.org/alta_financament

BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE VOLUNTARIAT A L'ABAST
http://xarxanet.org/newsletter/labast#voluntariat

PUBLICACIONS DE TORRE JUSSANA
http://tjussana.cat/publicacions.php

 

DIRECTORI D'ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE GRANOLLERS

 

LLISTAT D'ENTITATS (dades obertes)
Portal de Dades obertes de Granollers

ENTITATS JUVENILS VIGENTS (Gra Jove)
http://grajove.cat/entitats-i-grups/guia-d-entitats