Els grups municipals opinen (maig 2018)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

La renda garantinda de ciutadania

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.

La Llei va començar a aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la pàgina web i l’assistent virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix departament al mes de febrer de 2018, més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt.

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients.

Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'una Llei que reconeix un dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania.

Per aquest motiu, és necessari accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, resoldre els expedients oberts i destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.

Cal iniciar també la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries de la renda garantida.   

 
  
  

Un pacte de ciutat per la Ronda Sud

Àlex Sastre
Portaveu del grup PDeCAT-Demòcrates

CiU logo

Fa uns dies vam expressar el nostre posicionament inicial davant de la problemàtica que està generant la Ronda Sud. Compartim el malestar dels veïns que fa temps han decidit que ja n’hi ha prou. Quan aquestes persones es van instal·lar a l’entorn de la via, aquesta suportava gairebé 10 vegades menys trànsit que en l’actualitat.

Davant aquest problema de contaminació, soroll, dificultat de pas i risc pels vianants, és imperatiu buscar i trobar solucions estables. Demanem un pacte de ciutat per consensuar solucions. No estem disposats a que aquesta problemàtica, a un any de les eleccions, s’abordi com un campi qui pugui i una subhasta a veure qui promet més coses que després potser no podran ser realitat. No podem fer electoralisme amb un tema tan sensible.

Aquesta és una via competència de la Generalitat. Per aquest motiu és més important aquest pacte de ciutat: tots els nostres partits tenen representació al Parlament, que és qui controla l’acció del govern de la Generalitat. Per tant, ens hem de poder comprometre a que aquells acords a què arribem a Granollers els traslladarem a la nostra acció parlamentària.

No tenim clar del tot el soterrament: només resoldria el problema de la fractura entre barris i el soroll, però els vehicles seguirien circulant i generant contaminació. Caldria un estudi per estudiar-ne la viabilitat tècnica, sobretot econòmica. Creiem que les mesures més eficients passen per pacificar la via en el seu tram urbà per tal de reduir al mínim els vehicles de pas, i incrementar-ne la mobilitat de vianants en condicions de seguretat.

Hem de ser molt crítics amb l’equip de govern socialista. Han gestionat durant 36 dels darrers 40 anys aquesta ciutat. Són responsables directes de la seva planificació i de les problemàtiques que se’n deriven. Ara no poden fer com si això fos quelcom que acaba de ploure del cel i centrifugar, com sempre, totes les responsabilitats a les altres administracions.

 
 
  
  

Treball digne, pensions dignes

Pep Mur i Planas
Regidor d'ERC-Acció Granollers
pep@pepmur.cat

ERC-AG logo

 

Els darrers mesos hem vist com milers de pensionistes es mobilitzaven per exigir unes pensions dignes davant la pèrdua progressiva de poder adquisitiu i els dubtes entorn l'estabilitat de l'actual sistema de pensions. Reivindicacions que també es donen a la nostra ciutat.

Se n'ha parlat molt del Fons de Reserva i del 0,25 %, però quan parlem de pensions hem d’anar més enllà i ser conscients que sense sous dignes, no hi pot haver pensions dignes. I, malauradament, la recuperació econòmica no s’està traslladant als salaris. El futur de les pensions dels nostres ciutadans i ciutadanes depèn directament de la qualitat dels llocs de treball que es generen, i amb salaris baixos obtindrem unes cotitzacions a la Seguretat Social baixes que no permetran garantir unes pensions dignes.

D’altra banda, no podem parlar de pensions sense evidenciar la bretxa de gènere existent: quan es jubilen, les catalanes ingressen una pensió un 37 % inferior a la dels homes. Aquest fet està directament relacionat amb la precarietat laboral i la bretxa salarial que pateixen les dones i que són l’arrel de la feminització de la pobresa.

Precisament una de les prioritats del nostre grup municipal és avançar cap a una ciutat més igualitària, i això implica lluitar activament contra la precarietat, en tant que aquesta genera pobresa econòmica i exclusió social.

I encara que millorar la qualitat de l’ocupació pot semblar un objectiu massa ambiciós per una administració local, el cert és que els ajuntaments disposem de diversos instruments per fer-ho possible. En primer lloc, l’impuls d’una formació professionalitzadora vinculada a les necessitats de la indústria de la comarca. En segon lloc, una contractació pública socialment responsable en matèria laboral. I per l’últim, el foment de la instal·lació d’indústria d’alt valor afegit. Perquè si no deixem de potenciar l’obertura de supermercats, franquícies o magatzems logístics – empreses sense cap mena de compromís pels sous dignes-, no fomentarem la creació de treballs de qualitat i, en conseqüència, tampoc fomentarem unes pensions dignes. 

 
 
  
  

 Propostes socials

Grupo Municipal C's Granollers
Correu-e | Twitter | Facebook

C's logo

Ciutadans és el partit que més propostes socials ha presentat al Parlament de Catalunya:

-Estratègia integral per a l’atenció a persones que no disposen de les mínimes condicions d’habitatge que permeten viure amb dignitat («sensellarisme»).

-Garantir l’atenció multidisciplinària a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.

- Suport al pacte d’estat per la dependència.

-Garantir els drets del col·lectiu LGTBI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

-Establiment de mesures per a evitar l’homofòbia en l’esport.

-Instal·lació de canviadors de bolquers en edificis públics i la conscienciació en la igualtat i la coresponsabilitat.

-Garantir els drets de les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

-Protocols per a fer front a possibles casos de transfòbia en hospitals.

-Desplegament reglamentari de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

-Inversió en polítiques d’infància i família.

-Centres residencials d’acció educativa.

-Formació del personal sanitari per a la detecció d’abusos sexuals a menors.

-Foment de la pràctica de l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil.

Estem desitjant que els partits separatistes desbloquegin el Parlament perquè hi ha moltíssims projectes per implementar. Ja n’hi ha prou de perdre temps i oportunitats i de llençar cortines de fum, de confrontació i divisió, d’utilitzar les institucions per a finalitats partidistes.

Catalunya necessita un Parlament operatiu, treballant per solucionar els problemes reals de tots els ciutadans.

 
 
  
  

Memòria, Justícia i Drets

Assemblea de la Crida per Granollers - CUP
cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

CUP logo

L'1 de maig de 1856, una vaga general va aturar totalment Austràlia per reivindicar la jornada laboral de vuit hores. A Catalunya la vaga de La Canadenca el 1919 i la posterior vaga general continuada van ser la clau per assolir la jornada laboral de 8 hores. Amb els anys, l’1 de Maig ha esdevingut una diada internacional de reivindicació laboral i de memòria de la sagnant repressió contra les protestes obreres de 1886 a Chicago. La dictadura franquista va prohibir celebrar l'1 de Maig, però, malgrat la repressió, les organitzacions obreres mai van resignar-se i van seguir organitzant actes reivindicatius des de la clandestinitat.

Els pactes del 78 van deixar impune la repressió sanguinària del feixisme contra la classe treballadora i el poble català, i van institucionalitzar la jornada de l'1 de Maig desvirtuant el seu sentit originari, convertint una jornada de lluita reivindicativa en un dia festiu en el calendari laboral. Deixaven sense jutjar els assassinats, tortures i abusos comesos per la ultradreta espanyola contra els drets humans. L'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides, el Comitè contra la tortura i el Grup de Treball sobre desaparicions forçoses consideren incompatible amb el Dret internacional que l'estat espanyol impedeixi que els crims contra els drets humans siguin jutjats.

El PP amb la col·laboració de PsoE-Psc i Ciutadans segueix impedint jutjar el franquisme, manté impunes torturadors, assassins i als responsables dels bombardejos criminals que van causar milers de morts als nostres pobles i ciutats. Assassinats, tortures i bombardejos que tenien per objectiu imposar la «unidad d'España», el nacional-catolicisme i el capitalisme de mercat. Uns bombardejos que a Granollers van assassinar 224 persones, uns bombardejos feixistes dels que enguany commemorem el 80è aniversari. 80 anys de resignació institucional, sense que l'Ajuntament hagi reclamat Justícia i reparació del dany.

Fent pinya i mobilitzant-nos farem respectar els nostres drets. Vine i participa!

 
  
  

Siempre mejorando Granollers

José María Moya
Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp |
Twitter | Facebook

PP logo

 

Orgullosos de ir haciendo propuestas de mejora, que van haciéndose realidad.

ENTORNOS SIN HUMO DONDE HAY NIÑOS Y ADOLESCENTES

Pedíamos la adhesión al programa Entornos sin humos de la Agencia Catalana de Salud, que persigue que no se fume cerca de las entradas de espacios donde hay niños y adolescentes, como son guarderías, escuelas, institutos, bibliotecas, centros cívicos, etc

DISPOSITIVOS DE BUCLES MAGNÉTICOS

Pedíamos bucles magnéticos para transformar la señal de audio que todos podemos oír, en un campo magnético captado por los audífonos dotados de posición "T" y así favorecer la audición a personas con discapacidad auditiva.

DIFUSIÓN TELÉFONOS DENUNCIA ACOSO ESCOLAR

Pedíamos que desde el área de educación se hiciese difusión de los teléfonos 900018018 y el 116111, que funcionan las 24 horas del día los 365 días del año de forma gratuita y totalmente anónima, sin dejar rastro, en los centros escolares, web municipal y Granollers informa.

MÁS NOMBRES DE MUJERES EN LAS CALLES Y EDIFICIOS NUEVOS

Pedíamos más presencia y priorización de nombres de mujer en calles, plazas, espacios públicos y edificios. Actualmente solo 32 calles de 614 tenían nombre de mujer, un 5 % del global de calles.

LUCHA CONTRA EL MACHISMO Y VIOLENCIA MACHISTA EN EL DEPORTE LOCAL

Pedíamos que el deporte local fuese una escuela de valores en referencia a la lucha contra prejuicios y estereotipos sexistas y la violencia machista.

Pedíamos campañas de concienciación y invitábamos a los clubes también, a tener un protocolo de prevención y actuación contra violencia machista.

FIESTA DEL VOLUNTARIADO

Propusimos una fiesta, puertas abiertas o feria anual de las entidades del tercer sector que forman parte del voluntariado de Granollers, para que la ciudadanía conociese su gran labor. Este 6 de abril se celebró en la Porxada.

#SentimGranollers #SentimosGranollers