Els grups municipals opinen (gener 2015)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Un pressupost que segueix sumant mirades

Jordi Terrades i SantacreuPSC logo
Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Granollers

El pressupost de l’Ajuntament és l’eina que permet fixar les prioritats de la despesa pública municipal. S’ha volgut que no fos exclusivament una proposta del govern de l’alcalde Mayoral, ja que s’hi han sumat propostes d’altres grups municipals, també del conjunt social, cívic i econòmic de Granollers, una suma de mirades.

La profunditat de la crisi encara no escampa. És per això que l’Ajuntament ha decidit no apujar els impostos municipals.

Tornarem a quadrar els números gràcies a una acurada gestió dels recursos econòmics de què disposem, els mateixos de l’any 2014.

Les prioritats que defineixen els números de 2015, en primer lloc, és que segueixen essent uns pressupostos solidaris i socialment justos. Les úniques partides que no es redueixen són les destinades en sentit ampli a les polítiques socials, culturals, educatives.

Es segueix destinant 1 milió d’euros, amb la voluntat d’incrementar-lo si els números d’enguany es tanquen positivament, a un nou Pla de xoc per afavorir nous plans d’ocupació municipals per a aquelles persones aturades de llarga durada sense cap tipus de cobertura. També nous recursos per a aquelles famílies que acreditin dificultats per pagar subministraments bàsics (aigua i llum) o l’IBI.

En segon lloc, seguir endreçant la ciutat, per mantenir els espais públics de què gaudim amb uns estàndards de qualitat que ens permetin seguir sentint-nos com una ciutat propera, amable. En són exemples  la calçada única del carrer de Corró, l’ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, la 1a fase de la plaça Sant Miquel, el projecte de calçada única del carrer Ricomà...

I, en tercer lloc, ser actius en matèria econòmica per generar noves oportunitats amb l’objectiu fixat en l’ocupació. La modificació del Pla d’ordenació urbanística en els polígons industrials o l’extensió de la fibra òptica van en aquesta direcció. També l’aprovació inicial del Pla director del Circuit –conjuntament amb el govern de la Generalitat– que permetrà instal·lar noves activitats industrials, del coneixement, de formació, comercials o lúdiques al voltant del motor.

En definitiva, uns pressupostos per seguir endavant pensant en les persones.

Decidim Granollers, 2a part

Àlex Sastre i PrietoCiU logo
Regidor de CiU i candidat a l’Alcaldia
alexsastre.cat

Continuem explicant les línies mestres del nostre projecte a les eleccions municipals del 2015 per pensar estratègicament la ciutat de cara al futur: fer de Granollers un referent. Hem avisat diverses vegades que el govern de la ciutat ha deixat passar oportunitats per situar-se al mapa. Des de lAjuntament sovint no s'ha cregut prou en els projectes o no s'han sabut liderar com mereixien. El Circuit, la universitat, equipaments com el del Club Natació, esdeveniments com la Catosfera... Granollers és una ciutat de tastets, no aprofundim. Però és quan ens creiem els projectes i els explorem de forma integral que ens donen personalitat.

Dues idees a tall d'exemple: cal revaloritzar la Fira de lAscensió. Cal donar-li un relat nou, perquènhem deixat perdre la personalitat. Cal buscar una especialització que ens converteixi en epicentre temàtic del país. O podem explorar convertir la Mitja Marató en la nostra "Festa Major d’hivern": una Festa de l’esport, on hi participés tota la ciutadania i implicant escoles, comerços, entitats i veïns. Per projectar la ciutat cal imaginació i lideratge. Cal arriscar.

Hem de reivindicar amb més energia el nostre paper de capital de comarca. I ho hem de fer tambéen l’àmbit sanitari, on altres municipis ens han passat al davant. Granollers necessita rellançar l'Hospital, ens ho hem de fixar com a objectiu estratègic. Granollers té un dèficit en aquest sentit des del tancament de Policlínica.

I un darrer element on podem generar elements singulars d'atractiu és a nivell urbanístic. Les reformes dels carrers Girona, Llevant, Guayaquil i la plaça del Peix, el passeig de la Muntanya... compleixen la seva funció però no aporten elements distintius o innovadors. Com podem deixar de ser una ciutat grisa? Deixant de tenir por. Por a arriscar. Deixant que prenguin la iniciativa els qui tenen el color al cap i la imaginació per fer-ho realitat. Sabem que sempre hi haurà algú a qui no agradarà, però cal prendre decisions si volem avançar com a ciutat. Si ho fem com fins ara, ningú no es queixarà mai perquè mai tocarem res.

En resum: hem de situar Granollers al mapa!

Ocupas y "okupas"

Fermí Gutiérrez MartínezPP logo
Portaveu del Grup Municipal PPC Granollers

La crisis que lleva asolando al país estos últimos años ha provocado que acciones que antes eran del todo esporádicas, o al menos, centradas en colectivos muy característicos de nuestra sociedad, se haya convertido en una práctica casi normal, estamos hablando de la ocupación de viviendas.

Derivado del alto número de desahucios que se ha ido llevando a cabo, y de las numerosas viviendas que están deshabitadas y que son propiedad de entidades bancarias, se han firmado convenios entre ayuntamientos y bancos para que esta ocupación se realice de forma legal mediante el pago de un alquiler social. Al igual que también se han creado paquetes de medidas legales para que, aquellas entidades bancarias que tengan en propiedad pisos vacíos durante más de 2 años, sean sancionadas, en tanto en cuanto  no tomen las medidas oportunas para alquilarlos.

Pero queda mucho por hacer, porque la realidad social es que un gran número de personas ocupan sin control. Y el problema mayor viene, a mi parecer, cuando la vivienda que se “okupa”, es de propiedad privada. A partir de aquí, si el okupa lleva más de 72 horas en la vivienda, el propietario se ve inmerso en un entramado judicial, puesto que debe justificar que la propiedad es suya, con el coste que esto supone, que es más o menos de 3.000 euros y con la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver a su casa, o disponer de ella.

Esto si no es que el propietario llega a un acuerdo económico con el okupa, y decide pagarle el dinero que le costaría demostrar que la casa es suya. Vamos, ¡una barbaridad!

Creemos que el colectivo de personas que sufren este tipo de delitos están muy olvidados por las instituciones, sin ninguna asociación o grupo de asesoramiento. Son ciudadanos que están cumpliendo con su deber tributario para con sus propiedades y creemos que falta prestarles algún tipo de ayuda.

Pero además de no tener ayuda y sentirse muy solos, sabemos de casos en los que no hubiera habido okupación si los cuerpos de seguridad ciudadana hubieran actuado con más agilidad evitando que pasaran las dichosas 72 horas que permiten que el okupa permanezca en la casa.

11 propostes per al pressupost

Josep Casasnovas VaqueroICV EUiA logo
Portaveu del Grup Municipal d'ICV-EUiA

A continuació us llistem algunes de les propostes que ICV-EUiA hem fet per a millorar els pressuposts municipals per a l'any 2015.

1.- Destinar una partida d’1.500.000 € al Pla de xoc contra la crisi, per reduir les desigualtats i donar una segona oportunitat a les famílies més afectades.

2.- Municipalitzar els serveis públics de neteja viària i d’aigua potable, i d’altres serveis externalitzats, tot potenciant la Unitat Operativa de Serveis, i amb l'objectiu que es converteixin en serveis municipals a la finalització dels contractes vigents.

3.- Desenvolupar una xarxa digna de carrils bici, i posar en marxa zones d’aparcaments segurs per a bicicletes.

4.- Remodelació integral de la plaça Sant Miquel i de la plaça de les Arts, i arranjament de voreres del carrer Camp de les Moreres.

5.- Incrementar la subvenció que reben les entitats de Blancs i Blaus per a la Festa Major, i dur a terme un estudi d'impacte econòmic de la Festa Major de Granollers.

6.- Reparar la teulada de la Biblioteca de Can Pedrals i planificar un manteniment de l’equipament. Donada la situació de constants filtracions cada vegada que plou, cal abordar la situació immediatament.

7.- Convertir els carrers Corró (tram entre c. Torras i Bages i c. València) i Anníbal (tram oficines Seguretat Social), en una via de prioritat invertida per als vianants.

8.- Millora i reurbanització del carrer Sant Jaume i del carrer del Rec, així com desenvolupar les actuacions necessàries per subsanar les deficiències existents al Mercat Municipal de Sant Carles i el seu entorn.

9.- Arranjament de la Masia Tres Torres per convertir-la en un centre cívic i hotel d'entitats, tot traslladant Granollers Mercat a d’altres dependències municipals.

10.
- Preveure la utilització de nous materials d'asfaltat que redueixin l'impacte ambiental i acústic del trànsit.

11.- Ampliar la dotació econòmica per la millora i renovació dels parcs infantils.

Recordeu que ens podeu enviar les vostres propostes a l'adreça jcasasnovas@ajuntament.granollers.cat.

La futura FP de la ciutat

Pep Mur i PlanasERC-AG logo
Portaveu d'Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC)

Contínuament sentim dir que tenim la generació millor preparada de la història. Però malgrat tot, la nostra taxa d'atur juvenil és una de les més altes d'Europa. I una de les causes que això sigui així és la manca de lligam entre la formació i les necessitats de les empreses.

A Granollers, les polítiques en educació ens situen com una ciutat amb un baix nivell de fracàs escolar. Però què passa un cop acabada l'ESO? Hi ha suficients oportunitats formatives a la ciutat? Creiem que no.

Hem de tornar a posar en valor la FP i crear eines que facilitin la interlocució entre les empreses i els formadors. Hem d'adequar la formació professionalitzadora a la realitat econòmica de la nostra comarca, adaptant l'oferta dels cicles a les necessitats de les empreses per tal d'incrementar l'ocupabilitat dels alumnes així com les seves oportunitats de trobar una bona feina sense haver de marxar fora.

Des d'ERC-­Acció Granollers creiem que, en plena crisi, tenim moltes oportunitats per assegurar-nos un futur digne. Per exemple, l'oportunitat d'impulsar, de forma decidida, la formació professional, i molt especialment la FP dual, com a fórmula per incrementar la competitivitat de l'economia local i el manteniment de la cohesió social.

La FP dual consisteix en la col∙laboració entre els centres de FP i les empreses en el procés formatiu dels alumnes, combinant la formació tant en el centre educatiu com en el centre de treball. Es tracta d'un model formatiu que ha demostrat tenir una incidència molt positiva en l'ocupabilitat dels estudiants. És evident que aquest model necessita de la implicació de les nostres empreses i flexibilitat per part dels centres educatius, amb un Ajuntament decidit que posi les màximes eines i facilitats a l'abast d'aquest projecte. Per a ERC-­Acció Granollers, aquesta és una prioritat pel proper mandat.

Comencem amb l’impuls de la implementació de la FP dual a través dels diversos centres de Granollers, i amb especial incidència a l’Escola del Treball, un centre amb una llarga trajectòria de relació amb el teixit industrial de la comarca. I tot seguit, cal fer més inversions als centres, plantejar un bon model d'informació i orientació acadèmica i professional, impulsar la formació del professorat en les darreres tecnologies, projectar els centres a l’exterior, fomentar l’acreditació de l’experiència dels treballadors, aprofitar el talent jove per generar innovació a les empreses...

Un gran repte que se’ns planteja com a ciutat per aquest nou any. Estem convençuts que des de l'Ajuntament trobarem fórmules per impulsar la FP per tal que Granollers esdevingui un pol metropolità de formació professional. Ens hi juguem molt, només podrem assegurar­ un futur ple d'oportunitats als nostres treballadors si els podem dotar de competències específiques útils per les empreses.