Els grups municipals opinen (desembre 2015)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Prioritats 2016

Jordi Terrades i SantacreuPSC logo
Portaveu del PSC

Granollers, a Catalunya, al món, vivim un procés creixent de desigualtat. Aquest és un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica perquè creix el nombre de persones que viuen el seu present i el seu futur amb incertesa. L’objectiu central del govern de Granollers, de l’alcalde Mayoral, és treballar per la igualtat i per la cohesió. El dret a la ciutat és igual per a tothom i el dret a una vida digna ha de ser universal. És el valor central que orienta l’acció de govern de l’equip municipal.

Els pressupostos municipals de 2016, seguiran sent uns pressupostos no expansius, que en l’apartat d’ingressos es caracteritzaran per no incrementar els impostos i taxes municipals i en l’apartat de despeses tindran tres eixos bàsics: increment dels recursos que destinarem a polítiques en favor de les persones, polítiques socials en sentit ampli; generar també nous motors econòmics; i invertir en qualitat com a factor de convivència i qualitat.

Incrementarem els recursos econòmics que destinarem a les polítiques socials. Una característica d’una Granollers inclusiva és l’atenció a les persones com l’eix fonamental de la nostra acció, tot posant l’accent en aquells ciutadans i ciutadanes amb més dificultats. Mantindrem el Pla de xoc. És el nostre compromís.

Generar nous motors econòmics. La crisi econòmica ha destruït a la ciutat 7.000 llocs de treball en 7 anys, es diu ràpid. Tanmateix, els indicadors econòmics ens indiquen que les perspectives de recuperació són possibles, desenvoluparem programes perquè així sigui: Roca Umbert i Can Muntanyola, dos espais per captar creativitat i talent; el Pla Director del Circuit, com a instrument per captar noves empreses i iniciatives; i la C17 i la B30, dues estratègies de desenvolupament territorial i econòmic, perquè no som ni volem ser una illa. També és el moment de definir nous objectius per al comerç.

La qualitat un factor de convivència i identitat. Qualitat en els espais públics que convidin a passejar, a parlar i conviure, inversions que ajudin també a falcar els projectes de desenvolupament econòmic i atractivitat de la ciutat.

Vols decidir el pressupost de la teva ciutat?

Àlex Sastre i PrietoCiU logo
Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Demòcrates

Després de demanar-ho en el ple ordinari del mes d’octubre, el Grup Municipal de Convergència i Demòcrates hem insistit en la idea que l’equip de govern obri l’elaboració dels pressupostos a la participació de la ciutadania. Una ciutadania que demana que la política institucional evolucioni i s’obri a la participació de la gent, més enllà del seu vot cada 4 anys. Cal apoderar la gent.

Cal fer pedagogia i innovar en un model que no és nou, si no que hi ha moltes ciutats a Catalunya que ja practiquen amb èxit. Vic, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès, o d’altres més properes com Parets del Vallès i la Garriga, entre d’altres, ja han començat a explorar aquesta via. Fa molt de temps que els grups de la minoria reclamem a l’equip de govern millorar en la participació ciutadana, àmbit en el qual Granollers hi té mancances.

Pel que fa al procediment a seguir, proposem que es creï un grup de treball on els diferents grups municipals delimitin el protocol a seguir i com s’ha de treballar. Decidir quins àmbits del pressupost es vincularan al procés participatiu, com es vehicularan les propostes, quin espai de treball, si hi participaran el teixit associatiu o els barris, són aspectes que es poden parlar i decidir entre tots. Sabem que el pressupost d’enguany ja no som a temps de treballar-lo de forma participativa, però tot just som a l’inici del mandat i toca començar a preparar el terreny, planificant els propers exercicis per tal de poder implementar el model.

El que ens sembla essencial és que l’Ajuntament es cregui la participació ciutadana i avanci en aquest camp. Granollers és una ciutat territorialment organitzada en uns barris actius, amb un teixit associatiu potent i amb una ciutadania madura i preparada per encarar un procés d’aquestes característiques. 

Objectiu: Pressupostos participatius

Pep Mur i PlanasERC-AG logo
Portaveu del Grup Municipal ERC - Acció Granollers
www.pepmur.cat

Desembre és, dins l’àmbit de la gestió municipal, el mes del debat dels pressupostos. Un debat que es manté prèviament amb els diferents serveis de l’ajuntament i, un cop tancada la proposta, amb els grups municipals de l’oposició.

En aquesta dinàmica, però, hi trobem a faltar el debat amb la ciutadania. Per aquest motiu, fa molts anys que des d’ERC-AG reclamem la implantació dels pressupostos participatius amb l’objectiu de buscar la coresponsabilització de la població en la gestió pública.

Aquesta és, sense cap mena de dubte, una pràctica complexa que requereix d’una implantació progressiva, però creiem que és l’hora d’avançar amb experiències municipals que ens apropin gradualment a aquesta fita.

I com a primera iniciativa, proposem que els veïns decideixin part del pressupost d’inversions i manteniment del seu barri. Des d’ERC-AG tenim el convenciment que són els veïns i les veïnes els qui coneixen millor les necessitats del seu entorn més immediat. Per això, la seva veu ha de ser decisiva en qüestions com l’enllumenat, el mobiliari urbà, els jocs infantils, les voreres, la jardineria, etc.

Al mateix temps, aconseguiríem enfortir el teixit associatiu de Granollers perquè, de fet, la decisió sobre el pressupost hauria d’anar càrrec d’una comissió veïnal, escollida i dinamitzada per les associacions de veïns, i amb l’assessorament d’un equip de tècnics a la seva disposició.

La participació ciutadana en l’àmbit de la gestió econòmica municipal, però, ha d’anar més enllà. Entre d’altres, cal ampliar la informació pública disponible fent-la més exhaustiva, i també crear el Consell Tributari Municipal com a òrgan per a la participació ciutadana en l’establiment de les ordenances fiscals i la gestió econòmica general.

Finalment, considerem imprescindible dissenyar i fer públic un pla d’inversions per a tota la legislatura que especifiqui el finançament i manteniment de les grans infraestructures de ciutat, tant les futures com les existents, i que, més enllà de les pedres, prioritzi una política de despesa en inversions socials per a què la realitat social local esdevingui més justa i amb menys desigualtats.

3, 2, 1... Desconectando... de la realidad

C's logoGrup Municipal Ciutadans de Granollers
ciutadans@ajuntament.granollers.cat

Definitivamente el Sr. Mas, su lista y “amigos” de la CUP han decidido que van a desconectar de España y, de paso, de la mitad de la sociedad catalana.

La CUP, que un primer momento manifestó que “su plebiscito” no se había ganado, ahora mira a otra parte y se apunta al delirio de inventar fórmulas y cuentas que expliquen lo inexplicable. Y la realidad es que no tienen la mayoría necesaria para cambiar ni una simple coma del Estatut, ni tampoco tienen un apoyo social suficiente como para aprobar una desconexión de España, proclamar la independencia o desobedecer la legalidad vigente.

Hay asuntos muy importantes y urgentes encima de la mesa pero, que siguen incomprensiblemente en el limbo político: la deuda a la farmacias, el paro, los recortes en sanidad y política social… la malversación de fondos. A todo esto nuestro presidente en funciones, se parapeta asediado por la corrupción, luchando por agarrarse al poder y conseguir su ansiado papel de “héroe de la patria catalana”. Le da igual hacer el ridículo (lean la prensa extranjera) al desplegar un variado repertorio de piruetas políticas y chistes de sobremesa para tratar de conseguir el apoyo de una CUP que está disfrutando de la función. Nos gustaría ver cómo el Sr. Mas explicaría en Bruselas que sus pretendidos socios son los anti Unión Europea-Euro-OTAN y que, ni consiguiendo su apoyo, tendrían a su lado a la mayoría de votantes catalanes…

Y la guinda del pastel no es otra que la gran Carme Forcadell, “nuestra Juana de Arco particular” reciclada a presidenta del Parlamento. Esta señora que ha tenido la desfachatez de manifestar públicamente que los votantes de PP y Ciudadanos no son catalanes. ¿Esta es la presidenta que debe ser imparcial y representar a todos los ciudadanos?

3, 2, 1… desconectando… de la realidad.

Bienvenidos al nacionalismo más excluyente y anacrónico.

Bienvenidos a la República Independiente de su Casa. 

Anem tard!

CUP logoAssemblea de la Crida per Granollers - CUP
granollers.cup.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

Voldríem no haver de recordar a ningú les seves obligacions. Els seus deures envers qui els ha donat confiança, i envers qui no, també. I malgrat tot, no deixarem de fer-ho mentre ho considerem necessari. Hem registrat una moció per demanar que tothom que ho vulgui pugui participar en l'elaboració dels propers pressupostos. I per això cal que la proposta de pressupostos sigui presentada a temps. Malauradament s’ha convertit en hàbit que el Govern no presenti la proposta fins a finals de desembre, més enllà del termini. Per aquest motiu, conscients que l'endarreriment torna a produir-se enguany, per garantir els drets d’informació i participació, reclamem a l'alcalde que, en compliment de la Llei de les Hisendes Locals, es comprometi a presentar abans del 15 d’octubre del 2016 la proposta de pressupostos per al 2017. Proposem també que es crei una comissió d'estudi, amb representants de tots els grups, que elabori una proposta de Reglament de Pressupostos Participatius. El Consell de Ciutat, partint d'aquesta base hauria de debatre, formular els suggeriments oportuns i procedir a la redacció d'un Autoreglament del Pressupost Participatiu, per tal que els pressupostos generals del 2017 es puguin elaborar de forma participativa. Volem transparència. Volem participació. Volem comunitat. Volem començar a engrescar les granollerines i els granollerins perquè participin en els assumptes de la ciutat. Per això encetarem, a la nostra web, un petit i simbòlic simulacre de participació en els pressupostos municipals. Volem saber què us interessa més, quines necessitats precisen més recursos i més implicació per part de l'Ajuntament. Teniu dret a que la vostra veu sigui escoltada i recollida. Us animem a participar, feu-nos saber què voleu.

Finalment, dir-vos també que gràcies a molts suports hem aconseguit el canvi de nom d'una plaça que va ser imposat pel franquisme. I això ara, en compliment de la Memòria Històrica, 40 anys després de mort el dictador.

200 días trabajando desde la oposición

José María MoyaPP logo
Portaveu del Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp | Twitter | Facebook

Este 28 de noviembre se cumplirán 200 días desde que el Grupo Municipal del Partido Popular tomó posesión de su cargo. Desde entonces no hemos parado de trabajar POR y PARA el pueblo, intentando mejorar nuestra ciudad y solucionar los problemas del día a día.

Hay mucho por hacer en Granollers en muchas áreas y el PP no se va a cansar nunca de proponer mejoras para Granollers y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Son muchas las quejas que nos llegan de los vecinos que hacemos llegar al ayuntamiento para que se solucionen.

Pero la que más nos preocupa es que encuentren trabajo las 4.981 personas que tenemos en situación de paro en la ciudad, según datos de este octubre.

Creemos firmemente que este 2016, este ayuntamiento debe centrarse y explotar al máximo la creación de políticas activas de creación de puestos de trabajo.

Este ayuntamiento debe de crear un plan de acción triplicando el número de acciones (ferias ocupación, talleres formativos, cursos de formación) incrementando los recursos económicos y buscando todas las posibles subvenciones para promover políticas activas locales de ocupación.

Debemos hacer todo lo posible y que esté en nuestras manos como administración para solucionarlo.

Por otro lado, nos gustaría comentaros que estamos muy satisfechos del trabajo hecho a día de hoy.

Hemos propuesto mejoras en las ordenanzas municipales y se han aceptado el 73 % de éstas, que reducen el importe de las tasas y mejoran el bolsillo de nuestros ciudadanos.

Estamos trabajando en los presupuestos de 2016, planteando mejoras en los 16 barrios de la ciudad para mejorar su calidad de vida y, en definitiva, conseguir una mejor ciudad.

 

#SentimGranollers  #SentimosGranollers