Projectes europeus

Granollers treballa en xarxa amb diferents ciutats. Per tal de fer més efectiva aquesta relació, l'Ajuntament de Granollers, a través del Servei de Planificació i Projectes estratègics, promou la participació en programes i projectes europeus vinculats a àmbits diversos que facilitin la col·laboració amb ciutats i territoris de característiques similars a Granollers.

En aquest àmbit, destaca la difusió a la ciutadania del que representa la Unió Europea, l'impuls per tal de participar en nous projectes, el recolzament als serveis implicats en el desenvolupament de les iniciatives aprovades; així com, la cerca de nous projectes que s'adeqüin a les línies estratègiques de Granollers i del propi ajuntament.

 

Projectes en funcionament


LIFE ALNUS

Protegir, preservar i potenciar els boscos de vernedes a les conques dels rius

ClimaTubers. Influencers for change

Experiències amb vídeos participatius i narracions digitals contra les desigualtats climàtiques

INTERLACE

Projecte de cooperació internacional que pretén enfortir la restauració d’ecosistemes urbans a la Unió Europea i Amèrica Llatina

Knowing

Modelització per ajudar a entendre i quantificar les interaccions entre els impactes i riscos del canvi climàtic, les vies de mitigació i les estratègies d'adaptació

Sport!Op! - Opportunities for inclusion of vulnerable youth through sport

Inclusió de joves vulnerables a través de la pràctica de l’esport

UP2030 - Urban Planning and design ready for 2030

Accions de recerca i innovació per donar suport a la implementació de la Missió Ciutats Neutres i Intel·ligents

 

Projectes finalitzats


CEMOWAS2

Gestió circular i ecosistèmica dels serveis de residus orgànics i aigües residuals

Compose

Comunitats rurals compromeses amb energia positiva

EYES - Engaging Youth in Sustainable Energy Planning

Foment de la participació dels joves en la planificació energètica i climàtica sostenible

SW-UP - Sport for Women in the Urban Places

Esport per les Dones en llocs urbans

Thermos

Acció innovadora en eficiència energètica. Modelització i optimització d'una xarxa de distribució de calor