Projectes europeus

Granollers treballa en xarxa amb diferents ciutats. Per tal de fer més efectiva aquesta relació, l'Ajuntament de Granollers, a través del Servei de Planificació i Projectes estratègics, promou la participació en programes i projectes europeus vinculats a àmbits diversos que facilitin la col·laboració amb ciutats i territoris de característiques similars a Granollers.

En aquest àmbit, destaca la difusió a la ciutadania del que representa la Unió Europea, l'impuls per tal de participar en nous projectes, el recolzament als serveis implicats en el desenvolupament de les iniciatives aprovades; així com, la cerca de nous projectes que s'adeqüin a les línies estratègiques de Granollers i del propi ajuntament.

Projectes en funcionament:

Projectes finalitzats: