BIOenergia per al desenvolupament local

Granollers participa en el projecte de Bioenergia per al desenvolupament local: xarxes de calor de biomassa. La construcció de les xarxes de calor de biomassa permetran substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa. Les calderes seran d'última generació i el màxim d’eficients. Els projectes singulars de xarxes de calor per biomassa són una oportunitat per contribuir als objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, establerts pel Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2020 i el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia de Granollers per al 2030.

- Punt de partida 

- Objectius

- Actuacions a desenvolupar per bioenergia

- Descripció de l'operació

- Resultats esperats

- Dimensió transformadora del projecte

- Calendari

- Exposició itinerant

- Enllaços d'interès 

Operació cofinançada per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (eix prioritari 4, objectiu específic 4.1.2) amb un import de 544.940,98 euros, i per la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de subvencions per la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, amb un import de 199.498,57 euros.