Olors

L’Ajuntament de Granollers ha creat un espai col·laboratiu per tal que la ciutadania pugui informar directament d’incidències relacionades amb la contaminació per mala olor. Així, aquest formulari en línia permet notificar i registrar qualsevol tipus de pudor, de procedència agrícola, industrial, urbà...

L’objectiu d’aquesta iniciativa és comptar amb la participació ciutadana per gestionar aquesta qüestió complexa. Així, l’Ajuntament de Granollers registrarà les queixes i treballarà per prendre mesures i intentar minimitzar els possibles focus d’origen.

La informació aportada per la ciutadania a través d’aquest formulari és confidencial i permetrà generar un mapa d'afectació amb registres temporitzats de les molèsties detectades per la ciutadania en aquest àmbit. Aquesta informació es bàsica en els estudis tècnics orientats a derminar la qualitat de l'aire a la ciutat, la validació de models de dispersió de contaminants o l'alerta primera davant d'accidents o incidents d'activitats industrials o de transport de mercaderies a la zona.