Parcs, places i jardins

Els parcs urbans són espais verds de gran superfície destinats a l’ús públic, tant dels veïns de la ciutat com dels visitants ocasionals. De tots els parcs que podem trobar a Granollers destaquen el Parc Torras Villà, el Parc Firal, el Parc de Ponent, el Parc del Congost, el Parc del Puig de les Forques, el Parc del Ramassar i el Parc del Lledoner. La ciutat també compta amb més de 50 places i jardins.

+
Tardor 2022 al parc del Lledoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parc de Ponent

És el parc amb un disseny més arquitectònic de la ciutat. Dins dels 44.500 m2 de superfície que ocupa, trobem l'escola Ponent, un camp de futbol i un llac de més 3.500 m2. 

Parc de Ponent

 

Parc Firal

L'any 2000 es va posar en funcionament el Parc Firal, obra de l'arquitecte Pep Bonet, que connecta la zona urbana amb l'espai periurbà de Palou. Té una superfície de més de 50.000mi tot i que està pensat per acollir-hi activitats que necessiten una gran superfície (fires de mostres, concerts, circs, etc.) la població l'aprofita per a practicar esport a l'aire lliure, passejar el gos i jugar.

Jocs Parc Firal

Parc Puig de les Forques

Aquest parc de 32.700 m2 està situat a la serra de Llevant, en el límit de la zona urbanitzada entre el barri de la Font Verda i el polígon industrial del Ramassar. La situació geogràfica ens permet gaudir d’unes magnífiques vistes del municipi i part del Vallès.

És un dels punts més alts de Granollers, des d'on pots observar el paisatge de la comarca.

Puig de les Forques

Parc del Ramassar

Gran parc de la serra de Llevant, amb poc més de 27.300 m2. La seva situació entre el polígon i el cementiri fa que aquest sigui un dels parcs menys visitats de tota la ciutat. Les seves principals característiques són l’esplanada central de paviment tou, l’"amfiteatre" de prat amb vistes sobre el polígon i la relativa facilitat d’aparcament.

Parc del Ramassar

Parc Torras Villà

És el parc més antic de la ciutat: té 40 anys. Amb 21.260 m2 de superfície, és l’espai verd amb més pressió ciutadana del municipi. Les característiques principals d’aquest parc són la seva situació totalment cèntrica i la gran varietat d’arbres (més de 100 espècies). Inclou una esplanada central amb amfiteatre i una àrea de jocs infantils.

Fitxes de descoberta del parc (destinades a alumnat de primària)

 Parc Torras Villà tardor

Parc del Lledoner

Es va inaugurar l'any 2011 i és el parc  urbà més gran de Granollers amb quasi 7 hectàrees. Se situa entre el riu Congost, la riera Carbonell, el carrer del Lledoner i la continuació del carrer de Rafael Casanova i disposa d'elements singulars per al seu sistema de reg.  Una canalització procedent de la captació de la mina del carrer del Primer Marquès de les Franqueses recorre tot el parc, passa per diversos safareigs de repartiment i sobreeixidors i travessa una antiga bassa de reg recuperada, que actua com a filtre biològic. D'aquesta bassa, en sorgeix un estany naturalitzat. Aquesta canalització arriba als dipòsits d'emmagatzematge i reg. L'escreix d'aigua que no s'utilitza per al reg es condueix, al sud del parc, fins a retornar al riu Congost. S'hi han plantat més de 900 arbres, que formaran diverses masses boscoses.

Parc del Congost

És un dels grans parcs centrals de la ciutat (33.600 m2), situat al marge esquerre del riu Congost i que uneix els barris dels Instituts i Sota el Camí Ral. Les seves principals característiques són una jove pineda que es va consolidant, una esplanada pavimentada amb escenari que permet acollir gran quantitat d'activitats ciutadanes i diverses àrees de joc infantil. 

Parc del Congost

Jardins

En aquest grup s'inclouen aquells espais, enjardinats o no, que permeten l’esbarjo de la població. Estem parlant, per exemple, dels jardins d'Apel·les Mestres, dels jardins de Maria Corbera, la plaça de les Arts o la plaça de Can Bassa.

Jardins de Lluís Companys

Rotondes

Dins de la ciutat trobem espais verds que, des del punt de vista de l'ús del ciutadà, no es poden gaudir com la resta de places i jardins. Aquests jardins són les rotondes dels nostres carrers. En trobarem de gespa, amb plantes xeròfites o amb graves i arbrat.

Rotonda Josep Umbert