Dimensió transformadora del projecte

Execució de projectes singulars que permetran exemplificar els beneficis de la biomassa al territori

Gestió dels projectes singulars a través de models de col·laboració público-privada que pugui ser referent a altres municipis

Creació de llocs de treball de qualitat al sector

Consolidar la confiança al sector de la biomassa mitjançant un pla de treball conjunt, elaborat entre els diferents actors del sector

Optimització logística dels circuits de producció-comercialització de la biomassa al territori

Fixació del recurs local al territori en lloc de destinar-lo a l’exportació