Instal·lacions dins dels espais verds

Els espais verds allotgen diverses instal·lacions d'ús exclusiu, com els jocs infantils, les àrees d'esbarjo per a gossos o els elements esportius.

Llacs i fonts ornamentals

Dins dels espais verds podem trobar estanys i fonts ornamentals. El manteniment de cada element variarà segons l’entorn. És a dir, en parcs on es busca la naturalitat i on el pes de l’espai el proporciona la vegetació, probablement podrem gaudir d’una làmina d'aigua naturalitzada, sense peixos i amb la presencia d'organismes que es mantenen en equilibri natural, com ara al Parc Torras Villà. És molt important no alliberar espècies exòtiques en aquest elements, com tortugues de Florida o carpins, ja que generen un fort desequilibri i fan baixar molt la qualitat de l'aigua alhora que no permeten la presència d'espècies que ens interessen per controlar els mosquits, com són les libèl·lules o els amfibis.

En d’altres, normalment amb brolladors, la qualitat de l’aigua es manté amb l'aplicació de productes químics i amb un sistema de filtració i recirculació

  • Llac del Parc de Ponent, més de 3.500 m3 d’aigua de mina o aigua de xarxa recirculada
  • Font ornamental de la plaça de Serrat i Bonastre, aproximadament 100 m3 d’aigua de xarxa recirculada
  • Font ornamental de Can Gili, aproximdament 2 m3 d’aigua de xarxa recirculada
  • Font ornamental del Parc del Congost, 3 m3 d'aigua de xarxa recirculada
  • Estany del Parc Torras Villà, 78 m3 d’aigua de pou
  • Estany dels Jardins de Lluís Companys, 135 m3 d’aigua de xarxa recirculada
  • Estany del Parc del Lledoner, aigua de mina o pou

Font en funcionament

 Horari de la Font ornamental del Congost : de dilluns a diumenge de 10 a 21h.

 

Jocs infantils

Un dels col·lectius més nombrosos d’usuaris dels espais verds són els nens. És per aquest motiu que dins dels parcs i jardins de la ciutat trobem tota mena de jocs, moltes vegades agrupats segons l’edat dels infants a qui es destinen, des dels més petits fins als adolescents.

 Parc del Lledoner

Veure les àrees de joc sobre plànol

Elements per a la gent gran

Un dels col·lectius més nombrosos d’usuaris dels espais verds, juntament amb els nens, són la gent gran. Per tal d’afavorir la pràctica d’exercici físic d’aquest sector de població, s’ha instal·lat a les pistes d’atletisme un circuit que facilita practicar una sèrie d’exercicis per a mantenir-se millor.

 

Elements esportius

Alguns dels espais verds de la ciutat permeten i estan habilitats per a la pràctica d’esports com el futbol, el bàsquet, el ping-pong o el voleibol. Trobarem aquestes instal·lacions al Parc Firal, al Parc Torras Villà, al Parc del Congost i al Parc de Ponent.

 

Àrees d'esbarjo per a gossos

Molts de nosaltres compartim la ciutat amb gossos, i un dels llocs més ocupats pels gossos i els seus propietaris són els parcs i jardins de la ciutat. Com que aquests espais verds són per al gaudi de tots els ciutadans i ciutadanes, queda clar que els propietaris de gossos han de ser-ne responsables i recollir els excrements de l’animal i també han de controlar sempre el seu comportament a fi d’evitar conflictes amb altres usuaris d’aquests espais.

Per aquest motiu, s’han instal·lat àrees específiques per a gossos, on el gos pot passejar lliurement. Trobarem aquests recintes al Parc del Congost, al Parc de Ponent, als jardins de Can Corts, al passeig de la Ribera, al barri de Can Bassa, a la plaça de la Bòbila, al parc Torras Villà, al parc del Puig de les Forques, al parc Firal i al parc del Lledoner.

Per a més informació:

- Sortim a passejar el gos (PDF)

- Junts millorem Granollers (PDF)