Punt de partida

Municipis com Granollers i del seu entorn, compromesos amb el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, volen avançar en la transició energètica a partir de fonts d’energia renovables, garantint criteris d’eficiència, seguretat i diversificació energètica, en consonància amb el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030

Els projectes singulars de xarxes de calor amb biomassa són una oportunitat per contribuir amb els objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de millora de l’eficiència energètica, establerts per el PNIEC 2021-2030, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic fins a l’any 2020 de la Generalitat de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i la iniciativa de la Comissió Europea “Energia neta per a tots els europeus“ per al 2030 (establint una contribució del 32% d’energies renovables en la cobertura de la demanda energètica i un rendiment energètic en edificis que pretén reduir les emissions de CO2 al 36%).

 

 

 Beneficis de l’ús de la biomassa per energia térmica. Font: Diputació de Barcelona

 El mercat de l’estella al territori està poc consolidat i estructurat. Al territori existeixen diverses iniciatives, si bé no estan coordinades entre sí, caldria crear una xarxa que les articulés.

 

 

 

 

Marc sectorial de BIOenergia per al desenvolupament local