Objectius

- Incrementar la participació de la biomassa com a font d’energia renovable per a usos tèrmics al municipi de Granollers, tenint en compte criteris d’eficiència, seguretat i diversificació energètica

- Potenciar la bioeconomia com a eina d’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables, promovent l’ús eficient i competitiu de la biomassa amb l’objectiu de consolidar un sector econòmic a l’entorn de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com a oportunitat de creixement econòmic i de creació de llocs de treball qualificats

- A escala internacional, la implantació de las actuacions de BIOenergia per al desenvolupament local estan orientades en el context de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, principalment per a la consecució dels següents objectius:

7-Energia Neta i Assequible,

8-Treball Digne i Creixement Econòmic

11-Ciutats i Comunitats Sostenibles

12-Consum i Producció Sostenible

13-Acció Climàtica 

15-Vida Terrestre