Calendari

Xarxa Nord: setembre de 2019 - gener de 2020  construcció, manteniment i subministrament d'estella. Posada en marxa al febrer de 2020

Xarxa Sud: desembre 2020 - maig 2021 construcció. Posada en funcionament al juny de 2021

Redacció i implementació programa d’actuació per optimitzar l’ús de la biomassa en base a la disponibilitat del recurs i necessitats detectades: Finalitzat el setembre de 2021

Implantació del Pla de Comunicació: Finalitzat el maig 2021