Biodiversitat

A Granollers hi viuen espècies de flora i fauna de gran interès ecològic. Disposeu de dues eines per a conèixer-les:

 

  • GRANOLLERS NATURA: aquest visor del territori és un centre de documentació del medi natural de Granollers. L'aplicatiu incopora fitxes de biodiversitat i d'altres documents del patrimoni natural, com ara informes de projectes de recuperació ambiental, vídeos, capes d'informació geogràfiques, etc... 
  • LLISTAT DE FITXES DE BIODIVERSITAT: 51 fitxes de biodiversitat amb els trets característics, l'estat de conservació i tendència poblacional de les principals espècies presents al municipi de Granollers:

 

  OCELLS REPTILS MAMÍFERS  
  Ànec collverd
Boscarla de canyar
Blauet
Bernat pescaire
Esplugabous
Rossinyol bord
Corriol petit
Trist
Bec de corall senegalès
Cogullada vulgar
Polla d'aigua
Cames llargues
Bosqueta vulgar
Rossinyol
Cuereta blanca
Cuereta torrentera
Cuereta groga
Xot
Faisà
Bitxac comú
Tallarol capnegre
Tòtil
Gripau corredor
Serp verda
Tortuga de rierol
Colobra d'aigua
Granota verda
Sargantana ibèrica
Serp blanca
Dragó
Tortuga de Florida
Ratolí de bosc
Musaranya comuna
Ratpenat dels graners
Eriçó comú
Talpó mediterrani
Ratolí de camp mediterrrani
Conill de bosc
Pipistrel·la nana
 
  PEIXOS FLORA  
  Barb de Graellls
Barb de muntanya
Carpa
Gambusia
Barb roig
Bagra
Anguila
Canyís
Boga
Lliri groc
Jonc boval
 
  CRUSTACIS  
    Cranc americà  

 

La fauna aquàtica de la conca del Besòs

Per conèixer la biodiversitat a l'espai fluvial, podeu consultar les publicacions del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs : 

 

   Peixos

Amfibis i rèptils

Mamífers  
   

Macroinvertebrats I

Macroinvertebrats II  
 

 

 

 

Ocells

 

Espai aeri

Herbassars i codolars I

Herbassars i codolars II

Hàbitat aquàtic I

Habitat aquàtic II

Bosc de ribera IBosc de Ribera II

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs  

 Podeu consultar aquí el vídeo resum de biodiversitat de la conca del Besòs realitzat pel Consorci Besòs Tordera.

Recursos hídrics i espais fluvials

Les respostes municipals als factors de pressió ambiental sobre les aigües continentals condueixen a la recuperació del riu Congost per als ciutadans.

La ciutat ha anat creixent al voltant del riu Congost, de règim mediterrani, que travessa el municipi de nord a sud amb un recorregut total de 6,7 km. Actuacions incontrolades o incorrectament dissenyades en el passat van generar una elevada artificialització de l'entorn fluvial i la presència d'activitats que deterioraven l'ambient (activitats industrials i infrastructures de comunicació deficients, horts marginals, abocaments...). Aquesta situació provocava la desvinculació d'aquest espai amb la resta d'espais públics urbans.

El projecte de sanejament i recuperació de l'entorn fluvial es desenvolupa segons els àmbits d'intervenció definits pel primer Pla d'Acció Ambiental de l'agenda 21 local aprovat en 1999. Les actuacions s'estructuren entorn al passeig Fluvial, un corredor paral·lel al riu al qual es dóna continuïtat per ambdós marges i en la mateixa llera del riu. 

Memòria Congost-Granollers 1

Memòria Congost-Granollers 2