Avisos fitosanitaris

Si voleu ser informats quan es programi un tractament fitosanitari o tractament herbicida a la ciutat de Granollers podeu omplir aquest formulari: