Gestió de l'arbrat municipal

Entenem com a gestió d’arbrat totes les accions orientades a una millor implantació i un bon estat de l’arbrat dins del municipi. Per tant, la gestió d’arbrat no es limita a unes feines sistemàtiques realitzades periòdicament, sinó que per a cada exemplar es medita quines necessitats té i quin és el tractament aplicable.

+

En el plànol de sota hi ha podreu trobar els arbres de  carrers i places de Granollers, uns 12.000. No són la totalitat dels arbres que s'estima que té Granollers, uns 19.000, perquè no es comptabilitzen els de petits boscos i parcs. Clicant sobre cada arbre, convenientment codificat, s'obté informació del nom comú, el nom científic, el diàmetre de l'arbre i una fotografia. A més, a partir d'un cercador, podem saber, per exemple, el número d'arbres d'una determinada espècie i/o varietat. Així podem saber que el lledoner és l'arbre més comú a la ciutat, ja que se n'han comptabilitzat més d'un miler. L'aplicatiu és també una bona eina de gestió per als jardiners municipals, que són qui n'actualitzen les dades.Tècnics municipals, de Medi Ambient i Espais Verds i de Sistemes d'Informació, han treballat aquesta eina que pretén posar en valor l'arbrat que té la ciutat. En una segona fase es preveu afegir informació addicional sobre els arbres com per exemple laquantitat de  CO2 que poden absorbir, etc.

 Arbres de Granollers

 

Tot i que una part dels arbres més espectaculars ja estan englobats dins dels EBIM (Elements Botànics d'Interès Municipal), d’altres encara no ho estan i són exemplars destacables. Seria el cas del braquiquíton del carrer de Canigó. No ens oblidem però, que la gran part dels arbres de Granollers no estan catalogats i no per això són menys importants, ja que són els que ens fan ombra a l’estiu i els que omplen de flors i perfum els nostres carrers uns dies a l’any.

 

 

Mespilus germanica

Esporga

Normalment la poda es realitza quan l’activitat dels arbres es redueix al màxim, coincidint amb l’hivern. Però també s’esporga en verd a l’estiu, ja que de vegades el creixement de les branques tapa semàfors, senyals, fanals…

Plantació

La campanya de plantació comença quan les condicions ambientals i pròpies de l’espècie plantada són les òptimes. En arbres caducifolis i coníferes l’ideal de plantació es dóna a la tardor, hivern i principi de primavera. 

Tractaments fitosanitaris

Entenem com a productes fitosanitaris aquelles substàncies que, aplicades en certes concentracions, d’una determinada manera i en un moment concret, ens ajuden a combatre plagues i malalties dels vegetals. Aquest tractaments es poden realitzar al llarg de l’any però coincideixen, lògicament, amb el moment en què les plagues es troben més actives que ve a ser primavera, estiu i principis de tardor. Un altre sistema que es potencia des de Medi Ambient i Espais Verds és el de control integrat de plagues i malaties; és a dir, combatre plagues afavorint l’existència d’insectes que les eliminen.

Més informació a Avisos fitosanitaris

 

 Fauna benèfica