Efecte illa de calor

Es tracta de l'increment de la temperatura al centre de les àrees urbanes en contrast amb la perifèria (espais urbans o rurals circumdants), que s’esdevé especialment en hores nocturnes, amb vent en calma i cel clar. Més del 4 % de la mortalitat estival a les ciutats europees és atribuïble a les illes de calor urbanes (ISGlobal, 2023)

A Granollers el treball es va realitzar l'any 2021 en el marc d’un conveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) amb l’objecte d’estudiar l’efecte d’illa de calor i, per extensió, el comportament tèrmic del municipi de Granollers amb tècniques d’Observació de la Terra.