Accions a desenvolupar per bioenergia

A1. Construcció de la Xarxa de Calor Nord

A2. Construcció de la Xarxa de Calor Sud

A3. Model de contractació innovador. Contractació agregada del subministrament, operació i manteniment de les dues xarxes de calor en base a criteris de sostenibilitat social i ambiental

A4. Programa d’actuació per a l’optimització de l’ús de la biomassa en base a la disponibilitat del recurs i necessitats detectades

A5. Desplegament del Pla de Comunicació. Desenvolupament i implementació d’una estratègia d’informació, divulgació i formació per fomentar les xarxes de calor i la biomassa al territori a través dels projectes singulars

Jornada: autoconsum energètic municipal a partir de la biomassa

També pots consultar:

La relatoria de la jornada

- Les presentacions de la jornada:

Jornada: impuls de la biomassa forestal per a ús tèrmic al sector industrial del Vallès

També pots consultar:

La relatoria de la jornada

- Les presentacions de la jornada: