Talls de subministrament

Com hem de reaccionar o prevenir un tall de subministrament de gas, electricitat o aigua?

Evitar un tall de subministrament de gas, electricitat o aigua

Tota persona en risc de tall de subministraments hauria de rebre un avís d'impagament o de tall per part de la companyia responsable pertinent.

Aquest avís possibilitaria a la persona implicada posar-se en contacte amb el Serveis Socials municipals sol·licitant cita prèvia (pot trucar al 93 842 66 65 de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h, per informar-se de quina de les quatre zones d'atenció de Granollers li pertocaria). El justificant conforme ha demanat dia i hora a Serveis Socials li podria servir per demorar el tall a l'espera de l'atenció sol·licitada a l'Ajuntament.

Els Serveis Socials municipals valoraran si la persona (o família) compleix els criteris de risc d'exclusió residencial (recollits a la Llei 24/2015, del 29 de juliol). En cas positiu, emetran el corresponent informe que la persona titular del contracte de subministraments podrà adreçar a la seva companyia. L'informe serviria per pactar un fraccionament del deute (en cas que això sigui possible) i aturar el tall de subministrament. Aquesta situació de vulnerabilitat s'haurà d'anar revisant i el titular del subministrament s'haurà de fer càrrec del deute en el moment que la seva situació econòmica millori. 

 Mesures legals

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, estableix una sèrie de mesures destinades a evitar els talls dels subministrament a persones i unitats familiars en risc d’exclusió residencial i establir ajuts o descomptes per poder gestionar el deute pendent.

Com beneficiar-se d’aquestes mesures?

Si sou persones o unitats familiars que tenen ingressos inferiors a:

– Persones que viuen soles: 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles
– Unitats de convivència (més d’una persona): 2,5 vegades l’IRSC
– Persones amb discapacitats o amb gran dependència 3 vegades l’IRSC

Excepcionalment, si teniu ingressos superiors als esmentats i un risc imminent de pèrdua de l’habitatge habitual, cal que us adreceu als serveis socials.

Les mesures per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas, seran aplicables també a les llars en què la unitat familiar no compleix aquest requisit però hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica com el cas de persones que necessiten màquines assistides per sobreviure.

 Què podem fer en cas que ja s'hagi dut a terme el tall de subministrament?

En situacions on el subministrament ja s'hagi tallat pel motiu que sigui, la persona (o família) sempre podrà demanar dia i hora als Serveis Socials municipals, que faran una valoració social i econòmica de la situació (pot trucar al 93 842 66 65, de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h, per a més informació). Tot i això, la represa dels subministraments s'hauran de gestionar per la via habitual amb la corresponent companyia. Si les persones (o famílies) presenten dificultats econòmiques per efectuar novament l'alta dels subministraments ho hauran d'explicar en el moment de la visita amb els Serveis Socials per tal que valorin la idoneïtat d'una ajuda.
 

 

Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon