Bons hàbits en l'ús de l'aigua i l'energia

Recull de consells per tal d'estalviar aigua, gas i electricitat a la nostra llar

 Com reduir la despesa en aigua?

Sol·licitud del cànon social

Protocol d’aplicació en matèria de pobresa energètica en el subministrament d’aigua (Ajuntament de Granollers)

 CONSELLS PER ESTALVIAR AIGUA 

10 accions per reduir el consum d’aigua (Diputació de Barcelona)

 

 Com reduir la despesa d’electricitat?

  • Bo social per a l'electricitat: tarifa amb descompte que pretén protegir els consumidors en situació de vulnerabilitat (només s'hi poden acollir famílies amb tots els membres a l'atur, majors de 60 anys amb pensions mínimes, famílies amb carnet de família nombrosa i habitatges amb menys de 3 kw de potència contractada).

Més info +

  • Discriminació horària d'electricitat: és una modalitat del contracte que es caracteritza per facturar l'electricitat a dos preus diferents en funció de l'hora del dia. L'avantatge és que l'energia a certes hores pot arribar a ser un 50% més barata.
  • Comparar tarifes entre les diferents empreses comercialitzadores, informant-vos dels diferents tipus de contracte.

A l’hora de fer la valoració, s’ha de comparar el preu del kWh, possibles descomptes, serveis complementaris i les condicions generals del contracte.

En el cas de l’electricitat, cal tenir en compte que per accedir al bo social d’electricitat s’ha d’estar acollit a la modalitat anomenada Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC). Les companyies que ofereixen la modalitat PVPC són les comercialitzadores de referència:

Comercialitzadores de referència

Tot i que en alguns casos, per als usuaris en situació de vulnerabilitat és més interessant acollir-se a una modalitat PVPC, és important analitzar totes les opcions ja que és un sector liberalitzat.

Sector

 

 Com reduir la despesa del gas?

En el cas del gas, la tarifa regulada és la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), que té 2 modalitats, depenent del consum anual de la llar:

• TUR 1, per a un consum inferior igual a 5.000 kWh/any. Aquest rang de consum és l’habitual en un habitatge amb cuina o escalfador d’aigua de gas natural.

• TUR 2, per a un consum superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any. Aquest rang de consum és l’habitual en un habitatge amb calefacció de gas natural.

 

Les comercialitzadores d’aquestes tarifes TUR de gas són:

• Endesa Energía XXI, SLU

• Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SAU

• Gas Natural S.U.R., SDG, SA

• EDP Comercializadora de Último Recurso, SA

Sector del gas

 

 CONSELLS PER ESTALVIAR ENERGIA 

Infografia consells d’estalvi a la llar (Institut Català de l’Energia-ICAEN)

10 accions per reduir el consum d’electricitat (Diputació de Barcelona)

10 accions per reduir el consum de gas (Diputació de Barcelona)

 

 

Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon