L'aigua per viure!

L'equilibri de l’ecosistema fluvial, la biodiversitat, l'aigua i la ciutat

 

Estalvia aigua

Per tal de garantir la disponibilitat del recurs hídric arreu del país per a la satisfacció de la demanda urbana i la rural, i per a la preservació del medi, una de les polítiques que cal continuar potenciant és el foment i el sosteniment de l'estalvi d'aigua, que té com a objectiu la racionalització dels nostres hàbits de consum i la seva adequació a la variabilitat climatològica, de manera que aquests hàbits es converteixin en un costum independent i invariable dels episodis de sequera. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua, conjuntament amb 48 municipis, coordinen la campanya "La Xarxa estalvia aigua", un conjunt d'actuacions coordinades de sensibilització ciutadana amb l'objectiu de continuar promovent l'estalvi domèstic d'aigua. 

Si voleu calcular de forma aproximada el vostre consum i comparar amb el consum òptim recomanat per l'OMS (100 litres/persona/dia) per tal de donar-vos una pauta d'on i com estalviar descarregueu aquest arxiua disposició de tots els ciutadans i ciutadanes interessats.

 

Recull de recursos educatius disponibles

Aqui trobareu a la disposició d'educadors, estudiants i d'altres col.lectius interessats un recull d'opcions educatives per tal de treballar la nova cultura de l'aigua i el seu ús més racional a les aules, amb jocs, experiments i dossiers educatius  i en sortides al medi o instal.lacions relacionades.

Recull de recursos: 

 

 "L'aigua per viure!"

L’exposició fa un repàs d’imatges històriques del riu i la ciutat que evidencien el règim mediterrani del Congost amb sequeres i avingudes, i presenta l’evolució de la relació del riu i l’aigua amb la població de Granollers. Els estudis de biodiversitat sobre vegetació, peixos, ocells i d’altres es repassen en l’exposició juntament amb algunes de les actuacions que fomenten que el riu sigui un espai viu. A més de permetre’ns conèixer l’ecosistema fluvial i la biodiversitat, l’exposició ens ajuda a prendre consciència de la importància de l’aigua per viure, de tot el cicle de l’aigua, la seva depuració i la necessitat de fer-ne un ús més racional.a

 

Aquesta exposició explica Què és la nova cultura de l'aigua? i Com s'hi impliquen la ciutadania i les administracions públiques en aquesta nova manera de resoldre les necessitats d'aigua sense fer mal als ecosistemes aquàtics, basada en tres principis fonamentals: 

Conservació: l'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions.

Eficiència: cal utilitzar l'aigua gestionant-ne la demanda de manera eficient.

Equitat: les decisions sobre l'ús de l'aigua s'han de prendre amb la participació social.

Continguts de l'exposició en pdf

El riu Congost a Granollers (2014)

 

 

La Xarxa us presenta la guia “Millora de la sostenibilitat en l’ús de l’aigua a l’espai públic municipal”

Aquest document s'ha elaborat en el marc del suport de la Diputació de Barcelona al món local i en conveni amb la Fundació AGBAR, i ha comptat amb l'aportació del treball de la membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Guia - Versió digital (cliqueu)

Guia - Versió per imprimir (cliqueu)

Guia - Versió girafulls (cliqueu)