Accions del projecte "Entorns escolars segurs i saludables"

 

El projecte “Entorns escolars segurs i saludables” inclou les següents accions:

- Es prohibeix estacionar en els carrils de circulació a les hores d’entrada i sortida, davant de les escoles.

- La Policia Local sanciona les infraccions dels vehicles.

- Es tallen els carrers propers a alguns centres escolars en els horaris d’entrada i sortida.

- Es fomenta l’accés a peu, en bicicleta i patinet amb diverses iniciatives com el Bici Bus, de l’entitat Granollers Pedala.

- S’amplien els aparcaments de bicicletes dins dels centres, on sigui possible, i a la via pública.

- Es promouen activitats pedagògiques relacionades amb la mobilitat, el medi ambient i la salut a les escoles i instituts.

- Campanya informativa personalitzada per a cada centre per fer arribar a les famílies.

- Creació d’un espai web amb tota la informació del projecte: www.granollers.cat/entornsescolars