Aparcaments a Granollers

Granollers disposa de diverses modalitats d'aparcament que podreu trobar detallades en aquest apartat.

Renovació d’autoritzacions a l’àrea verda (fins al 31 de desembre de 2023)

Les autoritzacions dels “vehicles residents àrea verda“ que no siguin de la modalitat 1 del reglament d'aparcament regulat tenen vigència fins al 31 de desembre de 2023.

Podeu consultar si disposeu d’una autorització de vehicle resident, el seu venciment i tramitar una nova autorització, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers i en aquesta web.

 

Aparcaments gratuïts

Estacionament regulat en via pública

És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix d'acord amb unes prioritats i es regula a través d'unes normes i unes tarifes.

L’objectiu és regular l’ocupació de l’espai públic pel vehicle privat, racionalitzant i intentant donar resposta a cada motivació de la demanda: aparcaments relacionats amb les compres i activitats comercials, aparcament per a residents, aparcaments dissuasius, aparcaments relacionats amb la càrrega i descàrrega, etc.

Altres espais d’estacionament

Hi ha espais d’estacionament habilitats per motocicletes, caravanes i aparcaments segurs de bicicletes a la ciutat de Granollers.

Tràmits vinculats