Aparcaments a Granollers

Granollers disposa de diverses modalitats d'aparcament que podreu trobar detallades en aquest apartat.

S’amplia l’àrea verda d’aparcament de Primer de Maig
i el passeig de la Muntanya (a partir de dilluns 26 de juny)

 

Aparcaments gratuïts

Estacionament regulat en via pública

És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix d'acord amb unes prioritats i es regula a través d'unes normes i unes tarifes.

L’objectiu és regular l’ocupació de l’espai públic pel vehicle privat, racionalitzant i intentant donar resposta a cada motivació de la demanda: aparcaments relacionats amb les compres i activitats comercials, aparcament per a residents, aparcaments dissuasius, aparcaments relacionats amb la càrrega i descàrrega, etc.

Altres espais d’estacionament

Hi ha espais d’estacionament habilitats per motocicletes, caravanes i aparcaments segurs de bicicletes a la ciutat de Granollers.

Tràmits vinculats