Aparcaments a Granollers

Granollers disposa de diverses modalitats d'aparcament que podreu trobar detallades en aquest apartat.

El dilluns 28 de febrer de 2022 han entrat en funcionament
les noves places d’aparcament d’àrea verda i àrea blava
i el nou sistema d'estacionament a les àrees DUM (càrrega i descàrrega)

Aparcaments gratuïts

Estacionament regulat en via pública

És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix d'acord amb unes prioritats i es regula a través d'unes normes i unes tarifes.

L’objectiu és regular l’ocupació de l’espai públic pel vehicle privat, racionalitzant i intentant donar resposta a cada motivació de la demanda: aparcaments relacionats amb les compres i activitats comercials, aparcament per a residents, aparcaments dissuasius, aparcaments relacionats amb la càrrega i descàrrega, etc.

Altres espais d’estacionament

Hi ha espais d’estacionament habilitats per motocicletes, caravanes i aparcaments segurs de bicicletes a la ciutat de Granollers.

Tràmits vinculats