Patinets (VMP)

La modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers indica que els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), el més comú dels quals és el patinet elèctric, no poden circular per les voreres i altres zones de vianants, com qualsevol altre vehicle i han de circular per la calçada sense excepcions. A més els VMP han de disposar d’un certificat per a la circulació i un manual amb les seves característiques, d’acord amb la normativa vigent, i es manté l’obligatorietat dels conductors i conductores de portar casc.