Sancions

La normativa inclou el seguit de sancions econòmiques si aquesta s'incompleix.

  • Prohibit conduir amb auriculars (200 €)
  • Prohibit conduir utilitzant mòbil (200 €)
  • Només hi pot circular 1 persona (100 €)
  • Edat mínima per la circulació és de 14 anys (200 €)
  • És obligatori utilitzar el casc (200 €)
  • En conducció nocturna obligació d’utilitzar il·luminació i reflectants (200 €)
  • Obligació de dur timbre (200 €)
  • Obligació de sotmetre’s a proves d'alcohol i drogues (sancions assimilables a la resta de vehicles de 500 € a 1000 €)
  • Circular en àmbits no permesos (200 €)
  • Infractors menors de 18 anys seran el pare/mares/tutor legal qui responguin per ells.