Àrea Verda

+

Renovació d’autoritzacions a l’àrea verda (fins al 31 de desembre de 2023)

 

Les autoritzacions dels “vehicles residents àrea verda“ que no siguin de la modalitat 1 del reglament d'aparcament regulat tenen vigència fins al 31 de desembre de 2023.

Podeu consultar si disposeu d’una autorització de vehicle resident, el seu venciment i tramitar una nova autorització, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers i en aquesta web.

 

 

 

Constitueixen l’Àrea Verda els trams o espais de la via pública, degudament delimitades i senyalitzades, on es permet aparcar gratuïtament als residents i professionals/comerços i sempre que els seus vehicles estiguin autoritzats.

L’objectiu és facilitar l'aparcament a les persones que resideixen dins d'una determinada zona amb una alta demanda d’estacionament per la seva proximitat al centre urbà o a determinats equipaments i serveis, col·laborant en la reducció del vehicle privat tot fomentant el desplaçament modal cap a modes més sostenibles.

   

Qui hi pot estacionar?

L’àrea verda pot ser utilitzada per vehicles de més de 2 rodes i que la seva longitud no superi la de la plaça senyalitzada horitzontalment, els 3.500 kg de PMA i un nombre de 9 passatgers com a màxim, inclòs el conductor.

En el cas de residents i/o titulars d’una llicència d’activitats, els vehicles han de disposar de l’autorització corresponent per poder estacionar gratuïtament durant les 24 hores i sense limitació horària, i només estan autoritzats a estacionar a la seva zona. 

També poden aparcar els turismes que no estan autoritzats però aquests, i dins de l'horari regulat, han d’abonar la taxa corresponent a la zona d’Àrea Blava més propera. 

Quins són els vehicles autoritzats?

Poden estacionar gratuïtament i durant les 24 hores, sense limitació horària, els següents vehicles:

  • Turismes que constin en el padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de Granollers, estiguin al corrent de pagament de l'impost de circulació i el titular dels quals estigui empadronat en la zona que conforma l'Àrea Verda.

  • Els titulars d'una llicència d'activitat domiciliada dins l'àrea (un vehicle per activitat)

  • Els residents empadronats que disposen d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer de més de 3 mesos de durada, o bé que en siguin usufructuaris i la titularitat sigui d’una tercera persona física que paga l’impost de vehicles a Granollers

Quin és l’horari?

La regulació de l’estacionament és de dilluns a dissabte (ambdós inclosos) entre les 8 i les 14 h i entre les 16 i les 20 quedant exclosos els diumenges i festius i els dissabtes del mes d’agost.

On es troben les zones d'Àrea Verda?

Amb la nova implantació existeixen tres zones d’Àrea Verda en tres barris residencials propers al centre. Els carrers on es troben les places d’aparcament de cada zona, pintades de verd i senyalitzades verticalment, són les següents:

  • Àrea Verda de l’entorn del carrer Girona: Bruniquer (entre Tetuan i J.H Dunant ), Enginyer (entre Tetuan i J.H Dunant ), Pinós (entre Tetuan i J. H Dunant ) Tetuan ( entre el número 88 i el carrer Tarragona ), Agustina d’Aragó, Minetes ( entre Girona i Joan Enric Dunant ), J. H. Dunant ( entre el número 1 el número 79 ), Tarragona i el solar carrer Tetuan (número 20)

  • Àrea Verda del barri Primer de Maig: Pius XII (entre Aníbal i Enric Prat de la Riba), Anníbal (entre Pius XII i Roger de Flor), Isabel de Villena, Navarra i Roger de Llúria (entre Roger de Flor i Pius XII), Joan Vila Ayats, Jardí Conrad Saló i d'Hermenegild Carrera.

  • Àrea Verda del Passeig de la Muntanya: Passeig de la Muntanya, (entre la plaça de la Font Verda i Francesc Ribas, excepte les places del costat est del tram entre Ausiàs March i Francesc Ribas ) i  Ausiàs March i Pintors Vergós (entre el passeig de la Muntanya i Josep Maria de Sagarra)

Cal realitzar algun tràmit per autoritzar un vehicle?

Amb el nou sistema, els turismes que constin en el padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de Granollers, estiguin al corrent de pagament de l'impost de circulació i el titular dels quals estigui empadronat en la zona que conforma l'Àrea Verda estaran autoritzats automàticament i no caldrà que sol·licitin l’autorització.

Ara bé, tot i no ser necessari demanar un distintiu, si que cal comprovar que el vehicle consta com a autoritzat en aquest enllaç. A més, en cas de canvi de vehicle, adquisició d'un nou vehicle o modificacions de dades de l'IVTM (impost de circulació), cal tenir en compte que el traspàs d'informació no és immediat i que, per tant, cal verificar també que s'està autoritzat i, en cas de no estar-ho, sol·licitar a l'Ajuntament la seva incorporació en el cens de vehicles autoritzats en àrea verda.

Excepcionalment, els vehicles que compleixin alguna de les següents característiques sí que caldrà que tramitin l’autorització d’estacionament en Àrea Verda:

  • Els titulars d'una llicència d'activitat domiciliada dins l'àrea (un vehicle per activitat)

  • Els residents empadronats que disposen d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer de més de 3 mesos de durada, o bé que en siguin usufructuaris i la titularitat sigui d’una tercera persona física que paga l’impost de vehicles a Granollers

Només en aquests casos excepcionals s’haurà de sol·licitar l’autorització a la seu electrònica de l’Ajuntament o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Els vehicles que es trobin en aquest cas i que ara ja estiguin autoritzats, no caldrà que facin el tràmit fins al mes de desembre de 2023.


És necessari algun distintiu en el vehicle que acrediti que està autoritzat?

Amb l’entrada en vigor del nou sistema, no caldrà posar cap distintiu al vehicle autoritzat, ja que el control es farà amb el número de matrícula; tampoc hi ha canvis en el sistema tarifari, per tant, no hi haurà cap cost associat a l’ús de l’Àrea Verda per part dels vehicles autoritzats.

Com puc comprovar si el meu vehicle està autoritzat?

Pots consultar si un vehicle està autoritzat a estacionar en alguna de les tres zones d’Àrea Verda en aquest enllaç.

Què he de fer si el meu vehicle no forma part del padró de Granollers?

Per fer el canvi de domicili del vehicle es pot tramitar electrònicament a la web de la DGT en aquest enllaç o bé anar presencialment a la Delegació de Trànsit a Sabadell o Barcelona.

Quines són les taxes per als vehicles no autoritzats?

Les taxes venen determinades anualment per l’ordenança fiscal municipal. Per a l’any 2023 les tarifes són les següents:

 

Àrea verda

 

 

Import mínim

0,20

 

 

Del minut 0 al 60

1,45

 

 

Del minut 61 al 120

1,55

 

 

Import màxim (2 hores)

3,00

 

 

 

   

 Es pot aparcar sense pagar en l'Àrea Verda en algun moment del dia?

Els vehicles autoritzats poden aparcar gratuïtament les 24 hores del dia. Els vehicles no autoritzats ho poden fer en els horaris no regulats: els dies laborables, de 14 a 16 h i de 20 h fins a les 8 h del dia següent, així com els diumenges i festius.

Quan es va aprovar la implantació de l'Àrea Verda?

El Ple de l'Ajuntament de Granollers de 26 de març de 2013 va aprovar inicialment l'establiment d'aquest nou servei públic municipal. En aquesta mateixa sessió es va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, a causa de la implantació d'aquest nou tipus d'estacionament. El Ple de 25 de juny va ratificar l'aprovació definitiva del reglament regulador d'aquest nou servei públic.

Si encara tinc dubtes o suggeriments...

Pots trucar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà al telèfon 93 842 66 10.