Aparcament per a motocicletes

Quines són les places d'aparcament per a motocicletes?

Les places per a motos tenen com finalitat proporcionar estacionament a les motocicletes i ciclomotors amb caràcter gratuït allà on estiguin regulades amb senyalització blanca horitzontal. Són llocs específics per estacionar motocicletes i ciclomotors i no s'hi pot estacionar cap altre tipus de vehicle.

Qui hi pot estacionar?

En aquestes zones hi poden estacionar motocicletes i ciclomotors de tres o menys rodes sense excedir l'espai delimitat de la plaça senyalitzada. Aquests vehicles també poden estacionar als espais pintats amb aquesta finalitat, encara que no hi hagi senyalització vertical.

Quin és l’horari?

L'horari de funcionament de les places per a motos és de dilluns a diumenge i festius, les 24 hores.

Quines són les taxes?

Actualment estacionar a les places per a motocicletes i ciclomotors senyalitzades a la via pública és gratuït.