Mobilitat en bicicleta

Granollers és una ciutat molt apta per a l'ús de la bicicleta, perquè la major part del seu nucli urbà és pla i el temps acompanya. Progressivament, es van fent passos per adequar la ciutat a l'ús de la bicicleta: ampliació de la xarxa ciclable segura i enllaçada que connecti les principals polaritats i equipaments de la ciutat, ampliació de la zona per a vianants; creació de la ciutat 30 per pacificar el trànsit, senyalització d'itineraris més segurs, instal·lació de nous aparcaments, etc.

El principal objectiu per la implantació d'aquest model urbà més verd i saludable és la creació d'espais i serveis per reorientar la mobilitat a modes de transport més sostenibles i actius que potenciïn la protecció de la salut, el medi ambient, el clima, la qualitat de l'aire, el benestar i la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes, i configurar una ciutat més resilient davant de l'actual crisi climàtica i energètica.

Aparcament públic per a bicicletes al costat de l'estació de Granollers Centre

Aparcaments segurs, públics i gratuïts per a bicicletes

- Mapa d'aparcaments segurs

Itinerari ciclable