Batxillerat

El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos. El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Els estudis de batxillerat s'estructuren en:

  • Part comuna: matèries comunes i tutoria.
  • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

L'alumnat fa 30 hores lectives setmanals. 

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat (Arts / Humanitats i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia). La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle:

 

Arts

Informació detallada a: Arts. Departament d'ensenyament

Centres de Granollers on s'imparteix:

Institut Celestí Bellera

 

 

Humanitats i ciències socials

Informació detallada a: Humanitats i ciències socials. Departament d'ensenyament

Centres públics de Granollers on s'imparteix: 

Institut Antoni Cumella

Institut Carles Vallbona

Institut Escola Municipal de Treball

Institut Celestí Bellera

Centres concertats de Granollers on s'imparteix:

Escola Pia Granollers

Escola Cervetó

EDUCEM Centres d'Ensenyament

 

Ciències i tecnologia

Informació detallada a: Ciències i tecnologia. Departament d'ensenyament

Centres públics de Granollers on s'imparteix:

Institut Antoni Cumella

Institut Carles Vallbona

Institut Escola Municipal de Treball

Institut Celestí Bellera

Centres concertats de Granollers on s'imparteix: 

Escola Pia Granollers

Escola Cervetó

EDUCEM Centres d'Ensenyament