Ensenyaments d'idiomes

Les escoles oficials d'idiomes són centres públics d'ensenyaments d'idiomes moderns adreçats a persones adultes, dins l'àmbit no universitari. Els alumnes poden matricular-s'hi en règim oficial (presencial o bé a distància) o lliure.

Escola Oficial d’Idiomes Vallès Oriental

A l’Escola Oficial d’idiomes del Vallès Oriental, ubicada al Centre Vallès, s’hi realitzen cursos d’anglès i alemany, dels cinc nivells previstos en els plans d’estudis d’idiomes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i dóna dret a l’obtenció dels títols de nivell intermedi i de nivell avançat.

Més informació a:

Centre Vallès

C/ Veneçuela 86,

938 704 661

www.eoivallesoriental.com

També a aquest link