Programes de Formació i Inserció

1)      Què són?

Aquests programes, suprimeixen els antics PQPI (d’acord amb la LOMCE) i a Catalunya el Departament d’Ensenyament estableix els Programes de Formació i Inserció (PFI).

Aquests programes ofereixen als joves que no obtinguin l’ESO, desocupats, i d’entre 16 i 21 anys una segona oportunitat que els permeti reincorporar-se al sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur, i que alhora els permeti l’assoliment de competències professionals d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals.

 

2)      Qui  hi pot accedir?

Els programes de formació i inserció estan dirigits  als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), i han de tenir coma mínim  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i preferentment fins a 21 anys.

 

3)      Quant de temps dura? Com s’organitza?

Un PFI té una durada d’un curs acadèmic 

Els PFI, s’organitzen de la següent manera:

Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.

Accions de seguiment i orientació de l'alumne

 

Veure el currículum http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/pfi

 

4)      Faré pràctiques a l’empresa?

Sí. El programa inclou una formació tutoritzada de 180 hores en centres de treball.

 

5)      Quina titulació i quines sortides obtindré?

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

A Catalunya l’oferta d’aquests programes està organitzada en 14 àmbits i 27 perfils professionals, relacionats amb les famílies professionals i les especialitats de la formació professional de grau mitjà i superior.

A la ciutat de Granollers, aquesta oferta es concreta en 9 perfils professionals de 7 àmbits diferents

Administració i gestió:

 • Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals

On el puc estudiar?

Escola Pia de Granollers

www.epiagranollers.cat

 

Comerç i màrqueting:

 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

On el puc estudiar?

PTT Ajuntament de Granollers -Centre Vallès

http://granollers.cat/educacio/pla-transicio-escola-al-treball

 

Electricitat i mecànica:

 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

 On el puc estudiar?

PTT Ajuntament de Granollers -Centre Vallès

http://granollers.cat/educacio/pla-transicio-escola-al-treball

 

Hoteleria i Turisme

 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

 On el puc estudiar?

PTT Ajuntament de Granollers -Centre Vallès

http://granollers.cat/educacio/pla-transicio-escola-al-treball

 

Imatge personal:

 • Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

On el puc estudiar?

Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi

www.parcestudi.com

 

Centre de formació i Perfeccionament de la Imatge SCP

www.estudiimatge.com

 

 • Auxiliar de perruqueria

 On el puc estudiar?

Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi

www.parcestudi.com

Centre de formació i Perfeccionament de la Imatge SCP

www.estudiimatge.com

 

Informàtica i comunicacions:

 • Auxiliar en muntatge i manteniment d’equips informàtics

On el puc estudiar?

EDUCEM

www.educem.com

 

Transport i manteniment de vehicles:

 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

 On el puc estudiar?

Escola Pia de Granollers

www.epiagranollers.cat

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers