0-3 anys. Educació infantil de primer cicle

L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos cadascun: primer cicle (0-3 anys) i segon cicle (3-6 anys)

 

Poden impartir el primer cicle de l'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants (pública o privada) o d'escola bressol (pública o privada), segons la naturalesa del titular.

 

Escoles Bressol Municipals

Calendari de preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals de Granollers. Curs 2024/2025

Escola Bressol Municipal Tortuga
Dels 12 als 32 mesos
Escola Bressol Municipal El Teler
Dels 4 als 32 mesos 
Escola Bressol Municipal Giravoltes
Dels 12 als 32 mesos

 

Escoles bressol i llars d'infants (centres privats)

Escola Bressol Xerric Xerrac (subvencionada)
Llar d’Infants Mare de Déu de Fàtima (subvencionada)
Escola Bressol Els Barrufets
Escola Bressol Petits Exploradors
Escola Bressol El Petit Príncep
Escola Bressol Pinotxo
Escola Bressol Els Rossinyols
Escola Bressol La Cabana
Escola Bressol Montessori Granollers