Adreça

Institut Celestí Bellera

Adreça :
Av. Esteve Terrades, s/n
Telèfon :
93 879 49 14
Adreça web :
http://www.bellera.cat
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Aprenentatge personalitzat i vivencial. S’empren metodologies actives i innovadores per situar l’alumnat en el centre del seu procés d’aprenentatge davant de reptes i projectes.

Projecte artístic. Es desenvolupen processos creatius a través de llenguatges artístics a tots els nivells amb experts (Big Band, moviment corporal, arts escèniques i cultura audiovisual).

Projecte plurilingüe MOLL (Món Obert a les Llengües). S’imparteix anglès i francès com a llengües estrangeres des de 1r d’ESO. Es dóna la possibilitat de cursar matèries no lingüístiques en llengües estrangeres.

Projectes internacionals. Es desenvolupen projectes Erasmus+ i eTwinning tant a l’ESO com al Batxillerat, i es fan intercanvis i estades a altres països d’Europa.

Acompanyament a l’alumnat i les famílies. Es desenvolupa una acció tutorial integral que incorpora l’educació emocional i l’autoconeixement com a eines de treball. Es fomenta el treball de les competències personals i digitals i dels valors amb l’alumnat mitjançant la cultura mediàtica (Educac), la coeducació i el pensament crític.

Espai de participació. Es fomenta la participació activa de l’alumnat en la millora del centre a partir del Consell de Delegats, d’Eco-delegats, la comissió de coeducació i mediació.

 

Horari

De 8 a 18 h (de dilluns a dijous) i de 8 a 16 h (divendres)

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Gimnàs

– Cuina pròpia

– Edifici sense barreres arquitectòniques

– Biblioteca Oberta

Temps

– Activitats extraescolars

– Associació esportiva