Adreça

Escola Cervetó

Adreça :
C. Isabel de Villena, 39-46
Telèfon :
93 879 16 52 (Infantil)
93 870 15 39 (Primària i Secundària)
93 870 03 97 (Batxillerat)
Adreça web :
http://www.cerveto.com
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Pla de Transformació per a la Innovació Educativa de disseny propi i holístic a partir de l’anàlisi crítica i reflexiva de diferents models externs i de la cultura pròpia del centre. Posar en pràctica aquest pla requereix la formació permanent de l’equip docent, la qual possibilita la revisió continuada de la metodologia a les aules.

Programació competencial real. Contextualització i interdisciplinarietat, reptes cognitius de diferent nivell de complexitat, pensament crític i creatiu i consciència del propi procés d’aprenentatge.

Participació proactiva. L’alumnat participa en la presa de decisions organitzatives i pedagògiques. Projectes verticals d’escola. El centre promou projectes com Thinking Together, Inspira’m, CerveTAC, CervetECO, Pla Tecno#21...

American High School Diploma (obtenció del títol de batxillerat nord-americà) i aprenentatge de tres llengües estrangeres (anglès, xinès i alemany).

Pla d’Atenció i Seguiment Individual. El centre busca l’excel·lència en el seguiment i atenció tutorial i promou la diversificació curricular, metodològica i organitzativa.

 

Horari

Primària: De 9 a 13 i de 15 a 17 h

ESO: de 8 a 13.30 h i de 15 a 17 h

Batxillerat: de 8 a 14 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Cuina pròpia

– Gimnàs

Temps

– Acollida matí i tarda

– Activitats extraescolars

– Sisena hora

Estudis

– Batxillerat