Adreça

Educem

Adreça :
C. Joan Prim, 59-61-63
Telèfon :
93 840 07 01
Adreça web :
http://www.educem.com
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Vetllem per una educació personalitzada i de qualitat: Disposem d’un equip d’Orientació i Tutoria amb un psicopedagog/a de referència a cada etapa, que acompanya l’alumnat en tot el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament.

Treball cooperatiu entre etapes: Oferim tot el sistema educatiu, des de P3 fins a Batxillerat i Cicles Formatius. Fomentem les activitats d’interrelació entre totes les etapes del centre per compartir experiències i aprenentatges.

Educació en valors i competència emocional: Treballem de manera lúdica i vivencial la vessant emocional, afectiva i social de l’alumnat. Som escola acreditada contra l’assetjament escolar (bullying) per la Fundació Futbol Club Barcelona.

Home stays i Diploma Dual: Fem estades a Irlanda amb famílies i cursos intensius d’anglès per a l’alumnat de 6è d’EP, i 1r i 2n d’ESO. Obtenció de la doble titulació en Batxillerat i l’American High School Diploma a partir de 4t d’ESO.

Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement: Projecte de robòtica i desenvolupament del pensament computacional des de P3 (Bee-bots, Scratch, Microbit, Lego Wedo, programació amb Code.org).

Escola compromesa amb l’entorn, el medi ambient i els hàbits saludables.

 

Horari

EI i EP: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

ESO: de 8 a 13.30 h i de 15.15 a 17.15 h (divendres tarda, lliure)

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Gimnàs

- Hort urbà

– Edifici sense barreres arquitectòniques

Temps

– Acollida matí i tarda

– Sisena hora

– Robòtica

– Extraescolars i casal d’estiu

Estudis

– Batxillerat

– Cicles formatius

– Formació de persones adultes