12-16 anys. Educació Secundària Obligatòria

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

La finalitat de l'ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies.

 

 

Centres públics on s'imparteix l'Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Institut Antoni Cumella

Institut Carles Vallbona

Institut Celestí Bellera

Institut Escola Municipal de Treball

Institut Marta Estrada

 

Centres concertats on s'imparteix l'Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Escola Cervetó

Escola Educem

Col·legi Jardí

Col·legi L’Estel

Escola Maria Anna Mogas

Escola Pia