Centre de Formació d'Adults Vallès

+

Projectes que caracteritzen el centre

El CFA Vallès és un centre de formació de persones adultes en què es pot cursar el Graduat en Educació Secundària obligatòria (GES) que és la titulació bàsica que poden obtenir les persones més grans de 18 anys i és equivalent a l’ESO.

L’obtenció del graduat, a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes i la seva situació professional i laboral, permet accedir als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà d’FP.

Característiques de l’ensenyament:

– Presencial o semipresencial: flexible amb la situació sociolaboral de l’alumnat.

– Convalidació i acreditació de mòduls a partir d’estudis i coneixements previs.

– Avaluació contínua i tutories individuals.

– Orientació acadèmica i personalitzada.

– Competencial i relacionat amb l’entorn.

– Matrícula viva.

També s’ofereix el Cicle de Formació Instrumental (CFI), equivalent a l’educació primària, que permet obtenir el certificat de formació instrumental.

 

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 21 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Edifici sense barreres arquitectòniques

Temps

– Ensenyaments en torn de matí, tarda i vespre

Estudis

– Curs accés als CFGM (CAM)

– Preparació proves accés CFGS i Universitat

– Certificació informàtica equivalent a l’ACTIC

– Certificació A1 i A2 anglès i A1, A2 i B1 català i castellà

 

Més informació al Centre de Formació d'Adults Vallès.