Consell dels Infants

Els Consell dels Infants de Granollers és un òrgan de participació ciutadana amb la finalitat que els infants de la ciutat siguin consultats i escoltats, en relació amb els afers de la ciutat que els afecten com a ciutadans, i d'aquesta manera esdevinguin partícips de les decisions que es prenen.