Marató RE-M de l’Energia

QUÈ ÉS?

La Marató RE-M de l’Energia és una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum eficient d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a actuacions per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència climàtica. 

Així, durant 4 setmanes s’implantaran bones pràctiques de consum en els equipaments participants i les persones usuàries i gestores dels edificis registraran setmanalment lectures dels comptadors per obtenir indicadors sobre el consum d'aigua, electricitat i gas dels equipaments. Aquests resultats es compararan amb els consums base per tal de saber si s'està estalviant energia. Finalment, es quantificarà econòmicament els estalvis resultants i es proposarà que es destini aquesta quantitat al pressupost de Serveis Socials per atendre les persones més vulnerables afectades de pobresa energètica.

MÉS DE 27.250 € ESTALVIATS

L’Ajuntament de Granollers porta des del 2016 participant en aquest projecte, excepte l’any 2021 a causa de la Covid-19. Durant les set edicions realitzades s'ha aconseguit un estalvi energètic que equivalen a més de 27.250 euros i hi han participat 55 equipaments.

QUI PARTICIPA EN EL PROJECTE?

A Granollers, aquest 2024 el projecte es duu a terme a 5 equipaments municipals: el camp de futbol de Primer de Maig, el camp de futbol de Ponent, el camp de futbol del Carrer Girona, l’edifici de les oficines de l’Ajuntament al carrer de Sant Josep, 7 i les oficines del carrer Princesa, 54.

 COM FUNCIONA?

El projecte s'organitza en 4 setmanes, cada una centrada en una temàtica d'estalvi energètic, tot i que cada setmana s’ha de fer el possible per intentar estalviar en tots els subministraments:

- Primera setmana (del 5 a l'11 de febrer): es dedica a l'aigua
- Segona setmana (del 12 al 18 de febrer): es dedica a la climatització
- Tercera setmana (del 19 al 25 de febrer): es dedica a l'enllumenat, els aparells elèctrics i els serveis comuns
- Quarta setmana (del 26 de febrer a l'1 de març): es dedica a les emissions i a la mobilitat

Cada setmana els usuaris i gestors dels equipaments registren les lectures dels comptadors per tal d'obtenir indicadors sobre el consum d'aigua, electricitat i gas del centre. Aquests resultats es comparen amb el consum del mateix període de l'any anterior, per tal de saber si realment s'estan duent a terme unes bones pràctiques de consum i s'està estalviant. Un cop finalitzat el projecte, l'1 de març, es quantificaran econòmicament els estalvis resultants i aquesta quantitat es destinarà al pressupost de Serveis Socials per atendre les persones més vulnerables afectades per la pobresa energètica. 

S'han distribuit als responsables dels 5 edificis un conjunt de recursos gràfics amb curiositats i consells per fer front al malbaratament energètic corresponent i es fomenta la participació de les persones usuàries amb un mesurador que mostra de forma lúdica el consum energètic.

També hi ha una comunitat virtual RE-M on els participants poden difondre les seves actuacions, veure les dels altres participants i agafar idees.
 

 La Marató RE-M de l'Energia és una iniciativa ideada i coordinada per l'empresa granollerina L'Origen